Sökning: "Teoretisk referensram om förväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Teoretisk referensram om förväntningar.

 1. 1. ÄGA ELELR HYRA SAMHÄLLSFASTIGHETER : En flerfallstudie av relationen mellan strategisk och operativ styrning i svenska kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Malin Sandwall; Frida Åkerström; [2022]
  Nyckelord :Strategisk styrning; operativ styrning; samhällsfastigheter; offentlig sektor; äga eller hyra;

  Sammanfattning : Historiskt har samhällsfastigheter alltid ägts av offentlig sektor men på senare tid har intresset för utomstående investeringar från externa fastighetsbolag ökat och idag är ägandet av samhällsfastigheter avsevärt mer diversifierat. Valet att äga eller hyra samhällsfastigheter är således en debatterad och aktuell frågeställning i svenska kommuner. LÄS MER

 2. 2. Svenska kvinnliga konsumenters upplevda påverkan av hållbar marknadskomunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Justad; Nora Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Green marketing; CSR; consumer behavior; the green marketing mix; sustainable clothing consumption; Grön marknadsföring; CSR; attityd; konsumentbeteende; den gröna maknadsmixen; hållbar klädkonsumtion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföring har varit en del av samhället sedan den industriella revolutionen (Barregren, 2014). Genom åren har den förändrats och anpassat sig efter samhällets förväntningar, vilket har gjort att på senare tid har företagens marknadskommunikation övergått till att fokusera på klimatavtrycket och det sociala ansvaret som företagen har samtidigt som konsumtionen ökar i samhället. LÄS MER

 3. 3. Kom snart tillbaka! : En analys av hur företag kan arbeta för att stärka sin varumärkeskännedom i svåra tider

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Algotsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera arbetsprocessen vid framtagning av marknadskommunikation, som syftar till att stärka varumärkeskännedomen när företaget är begränsad med en liten budget. Detta var ett aktuellt forskningsområde då företag, inte minst under Corona-pandemin, ibland genomgår kriser där marknadsbudgeten reduceras. LÄS MER

 4. 4. Livet efter en njurtransplantation : ur mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Zachrison; Elin Thudén; [2019]
  Nyckelord :Kidney Transplantation; Health Related Quality of Life; Njurtransplantation; Hälsorelaterad Livskvalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Njurtransplantation är en av de främsta behandlingarna vid njursvikt, som resulterar i både positiva och negativa effekter för patienten.    Syftet: Syftet med denna uppsats var att ta reda hur mottagaren upplever sin hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL), fysiskt, psykiskt och socialt, efter en njurtransplantation. LÄS MER

 5. 5. VEM BRYR SIG? : En studie om jobbsökare, CSR och identifiering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Helena-Philippa Horwitz; Jesper Kärki; [2019]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; greenwashing; identifiering; jobbsökare; SIT;

  Sammanfattning : Hållbarhetsämnet är mer aktuellt än någonsin i dagens samhälle och diskuteras i allt fler sammanhang och kontexter, men ur en jobbsökarkontext är området relativt outforskat. Den tidigare forskning som finns inom ämnet görs ur olika perspektiv och kommer till olika slutsatser, varför ett behov av en mer djupgående analys finns. LÄS MER