Sökning: "Teori Z"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Teori Z.

 1. 1. Hur styr ledare på distans? : Distansarbetets påverkan på organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anevay Clement; Hanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; rituals; language; theory z; telework; Organisationskultur; ritualer; språk; teori z; distansarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur styr ledare med organisationskultur på distans? - En kvalitativ studie om organisationskultur ur ett ledningsperspektiv Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi Författare: Anevay Clement och Hanna Johansson Handledare: Niklas Bomark Datum: 2021 - januari Syfte: Organisationskultur är viktigt för att företag ska uppnå effektivitet och framgång. Ledare kan med hjälp av artefakter styra medarbetare med organisationskultur. LÄS MER

 2. 2. Har covid-19 påverkat Sveriges nation branding? : En kvalitativ studie om mottagarens upplevelse av Sveriges sammanlagda krishantering av covid-19 och dess påverkan på Sveriges nation branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filippa Rutgersson; Sayna Oveisikian; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Crisis management; Crisis communication; Nation branding; Perceptions and Ideal types.; Covid-19; Krishantering; Kriskommunikation; Nation Branding; Uppfattning och Idealtyper.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna undersökning är att bidra med ökad kunskap om forskningsfälten kriskommunikation och nation branding. Vi intresserar oss för att undersöka mottagarens upplevelse av Sveriges hantering av covid-19 och om det kan komma att förändra människors uppfattningar om Sverige som nation och varumärke. LÄS MER

 3. 3. Self-Stabilizing Platform

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARCUS AKKILA; BIX ERIKSSON; [2020]
  Nyckelord :Mechatronics; PID controller; Control theory; Arduino; Servomotor; Inertial measurement unit; Self stabilization; Mekatronik; PID-regulator; Reglerteknik; Arduino; Servomotor; Tröghetssensor; Självstabilsering;

  Sammanfattning : This project explores the possibility to stabilize a hand held serving-tray using a micro-controller, two servomotors and an inertial measurement unit (IMU). It is heavily focused on control theory, specifically using a PID controller. LÄS MER

 4. 4. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 5. 5. Model building on gCICYs

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Davide Passaro; [2020]
  Nyckelord :Mathematical Physics; Geometry; Calabi Yau; Complete Intersection Calabi Yau; Generalized Complete Intersection Calabi Yau;

  Sammanfattning : Prompted by the success of heterotic line bundle model building on Complete Intersection Calabi Yau (CICY) manifolds and the new developments regarding a generalization thereof, I analyze the possibility of model building on generalized CICY (gCICY) manifolds.  Ultimately this is realized on two examples of gCICYs, one of which topologically equivalent to a CICY and one inequivalent to any previously studied examples. LÄS MER