Sökning: "Teoribaserad utvärdering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Teoribaserad utvärdering.

 1. 1. Digitalisering av individuell studieplan : Från PDF till en grund för ett digitalt system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Esplund; Elin Gosch; [2020]
  Nyckelord :digitalization; individual study plan ISP ; modeling; database; identifiers; digital resources; institutional object; institutional entity; digitalisering; individuell studieplan ISP ; modellering; databas; identifierare; digitala resurser; institutionellt objekt; institutionell entitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa om det går att digitalisera den individuella studieplanen på en institution vid Uppsala universitet. Digitalisering anses vara en av de största trenderna som påverkar dagens samhälle och det har visats bidra till ökad tillgänglighet och effektivitet inom offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Health games – healthy in what way?

  Magister-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Cecilia Garell; [2015-10-12]
  Nyckelord :children; design; games; health; learning; theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Spel och spelifierade aktiviteter (gamification) har blivit populärt. En begreppslig förvirring av begreppen hälsa och spel gör att det kan vara svårt att tillgodogöra sig tillgänglig kunskap och forskning om spel för hälsa. LÄS MER

 3. 3. STINA- en evidensbaserad praktik?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sandra Blomqvist; [2015-01-23]
  Nyckelord :Teoribaserad utvärdering; mixed method; prevention; hiv; missbruk; evidens;

  Sammanfattning : Sedan 1990-talet och framåt har begrepp som evidens och evidensbaserad praktik fått storspridning inom den offentliga förvaltningen. Det har dock pågått en stark debatt mellan olikametodologiska skolor om hur denna evidens skapas på tillförlitligaste sett. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av teoribaserad patientskola för patienter med huvudvärk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Thomas Sörfeldt; Joel Nilsson; [2010]
  Nyckelord :headache; education; migrane; tension-type; physical therapy;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfteSyftet med studien var att utvärdera effekten av lektioner på en teoretisk patientskola, utifrån patienters skattade huvudvärk, huvudvärkshanteringsförmåga, aktivitetsbegränsning samt medicinkonsumtion vid huvudvärk. I syftet ingick även att undersöka hur deltagarnas kunskap, tankar och känslor om sin huvudvärk förändrats genom deltagandet i patientskolan. LÄS MER