Sökning: "Teorier inom marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden Teorier inom marknadsföring.

 1. 1. Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Johansson; Emelie Jartelius; Johanna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Webrooming; showrooming; omnichannel; köpprocessen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Solutions in the Aviation Industry : A scenario analysis of electrified aircrafts, sustainable aviation fuels and carbon offsetting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Niklas Jönsson; Fredrik Hillesöy; [2020]
  Nyckelord :Aviation; carbon offsetting; air travel comparison site; biofuel; electrified aircrafts; scenario analysis.; Flygindustrin; klimatkompensation; flygprisjämförelsesite; scenario analys; elektriska flygplan; biobränsle;

  Sammanfattning : Global warming is an issue that affects the entire world. The aviation industry accounts for around three percent of global emissions, and actions are needed to help steer the industry towards a sustainable transition with new technologies and alternative aviation fuels to reduce emissions. LÄS MER

 3. 3. Facebook som marknadsföring : En kvantitativ studie om hur marknadsföring på Facebook påverkar privata bostadsköpare inom Halmstadregionen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Patrik Ölander; Niklas Cannon; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Marknadsföring; Påverkan; Facebook;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur kan marknadsföring via Facebook påverka privata bostadsköpare? På vilket vis kan Facebook vara ett gynnsamt, alternativt onödigt verktyg vid marknadsföring för en fastighetsmäklare? Hur kan trenden med marknadsföring via Facebook komma att utvecklas? Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur en fastighetsmäklares marknadsföring via sociala medier kan ha påverkan på privatpersoner vid köp av privata bostäder. Metod: Denna studie är utförd genom ett kvantitativt metodval och med en abduktiv forskningsansats. LÄS MER

 4. 4. Grön marknadsföring online - en kvalitativ undersökning av livsmedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Svensson; [2020]
  Nyckelord :marknadsföring; livsmedelsindustrin; grön marknadsföring; digital marknadsföring; varumärke;

  Sammanfattning : Studien har undersökt hur grön marknadsföring online tillämpas i praktiken. Studien har fokuserat på sex stycken olika varumärken i livsmedelsindustrin och hur de tillämpar grön marknadsföring digitalt via sina hemsidor. Alla varumärken verkar inom mjölk -och yoghurtindustrin eller tillverkar alternativ till vanlig mjölk och yoghurt. LÄS MER

 5. 5. Skills and competencies for sustainable food systems : case study of young market gardeners in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Lotten Lundgren; [2020]
  Nyckelord :market gardening; sustainability; food system; skills; competencies; lock-in; transition;

  Sammanfattning : Global food systems are locked into a sociotechnical regime where actors are dependent on high external inputs and economies of scale, and systemic innovation is necessary to meet sustainability targets. Recent research into the development of education for fostering sustainability leaders, such as the Horizon 2020-project NextFood, have largely focused on mainstream agriculture, despite the importance of niches in driving systems change. LÄS MER