Sökning: "Teorier om internationella relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Teorier om internationella relationer.

 1. 1. Relationer inom globala försörjningskedjor - hur hanteras de egentligen? : En fallstudie om hur ett svenskt detaljhandelsföretag konstruerat relationerna till sina asiatiska produktleverantörer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Adlertz; Moa Linddal Åhlin; [2018]
  Nyckelord :Supply chains; sourcing strategies; supplier relationships; integration; information exchange; Försörjningskedjor; försörjningsstrategier; leverantörsrelationer; integrering; informationsutbyte;

  Sammanfattning : Det är inte längre enskilda företag som konkurrerar mot varandra utan snarare hela försörjningskedjor och detta påstående har varit utgångspunkten för den här studien. I takt med att handeln blir mer global, ställs företag inför utmaningar kring hur internationella relationer ska hanteras. LÄS MER

 2. 2. Kinas nya sidenväg En kvantitativ innehållsanalys av sju asiatiska mediers syn på det världsomfattande infrastrukturprojektet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rickard Renberg; Alex Anders Ronko; [2018]
  Nyckelord :Kina; media; kvantitativ; innehållsanalys; dagstidningar; Asien; infrastruktur; sidenvägen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har det skrivits allt mer i medier angående Kinas nya globala infrastrukturprojekt – den nya sidenvägen. Detta projekt har potential att i framtiden förändra globala ekonomiska strukturer i grunden. I svensk media har det skrivits både positivt och negativt om den nya sidenvägen. LÄS MER

 3. 3. Sverige i Sputnik News - en kvantitativ studie av ryska byrånyheter på nätet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Svante Nygren; [2017-01-03]
  Nyckelord :innehållsanalys; kvantitativ; nyhetsbyrå; Ryssland; propaganda;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: MK1500 Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vt/2016Handledare: Britt BörjessonKursansvarig: Malin SveningsonSidantal: 57Antal ord: 19511Nyckelord: innehållsanalys, kvantitativ, nyhetsbyrå, Ryssland, propagandaSyfte: Syftet har varit att undersöka vilka huvudsakliga ämnen och aktörer som behandlas inyheter från Sputnik News samt den bild nyhetsbyrån förmedlat av den europeiskamigrationskrisen 2015-2016 med avseende på SverigeTeori: Deskriptiv statistik och tidsserieanalys. Med utgångspunkt från prospektteorin ochteorier kring social identitet studeras migrationsfrågan i artiklar publicerade av Sputnik. LÄS MER

 4. 4. Konsten att arbeta tillsammans - Finns det samarbete med Sverigedemokraterna i Skåne?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marko Huttunen; [2017]
  Nyckelord :samarbete; koalition; Sverigedemokraterna; Skåne; minoritetsstyre; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks frågan om det finns samarbete med Sverigedemokraterna i Skåne. För att besvara frågan har empiriskt material samlats in genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner i minoritetsstyren i fem skånska kommuner. LÄS MER

 5. 5. Partipolitikens bortglömda roll - En studie av partipolitikens konsekvenser för de skandinaviska ländernas utrikespolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Muñoz; Axel Ekwall; [2015]
  Nyckelord :Partipolitik; ideologi; utrikespolitik; ideologisk diskurs; socialism; konservatism; neutralitet; alliansbildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internationella relationer har under 1900-talet utvecklats till en disciplin med en mängd teorier som för fram konkurrerande förklaringar till hur den internationella politiken fungerar. Trots det förs politiska partiers roll i skapandet av utrikespolitik sällan eller aldrig fram i litteraturen. LÄS MER