Sökning: "Teoriprövande studie"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Teoriprövande studie.

 1. 1. Finns det en kamp mellan civilisationer? En teoriprövande studie av Samuel P. Huntingtons teori The clash of civilizations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Roger Kwiatkowski; Jad Hajj; [2019]
  Nyckelord :Clash of civilization; teori; konflikter; demokrati; kultur; civilisationer; UDCP; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att finna empiriskt stöd till The clash of civilization ifall det finns ett samband med teorin och konflikter i världen. Studien har begränsat sig till att undersöka statsbaserade konflikter genom att använda Uppsala Conflict Data Program. LÄS MER

 2. 2. Originell och jätteviktig, eller …? : En teoriprövande studie av postmaterialismen i svenska jobbannonser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Postmaterialism; Inglehart; jobbannonser;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar genomföra en teoriprövande analys av Ronald Ingleharts Evolutionary Modernization Theory. Den teoretiska begreppsramen gällande postmaterialismens påverkan på människors värderingar har applicerats på sex svenska jobbannonser med syfte att finna hur postmaterialismen gestaltas i annonserna. LÄS MER

 3. 3. Peaceful separation or Police invasion? - En komparativ studie mellan separatiströrelserna i Katalonien och Skottland

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Karlsson; Jack Hertzberg; [2019]
  Nyckelord :Katalonien; Skottland; Regional separatism; Självständighet; Rational Choice; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker regional separatism i Skottland och Katalonien samt om olika hantering av krav på självständighetsvotering kan resultera i olika utfall. Mer specifikt om ett ackommoderande respektive fientligt förhållningssätt från centralregeringen leder till ökat eller minskat stöd för självständighetsrörelsen. LÄS MER

 4. 4. Hur kan sexuella våld mot kvinnor iDemokratiska Republiken Kongo (DRK) förklaras? : -En teoriprövande studie av genusteori och postkolonial teori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Najmo Hassan Farah; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexuellt våld, sexuella övergrepp, Demokratiska republiken Kongo, genusteori, postkoloniala teori, .... LÄS MER

 5. 5. Demokratisk konsolidering i Kaukasus - Azerbajdzjan och Georgien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Nordberg; Alexander Huus Strandman; [2018]
  Nyckelord :Demokratisering; Azerbajdzjan; Georgien; Demokratisk konsolidering; Östeuropa; Kaukasus; Stepan; Linz; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara skillnaden i grad av demokratisk konsolidering mellan Azerbajdzjan och Georgien. Denna uppsats är en teoriprövande studie av Juan J. Linz och Alfred Stepans teori om den konsoliderade demokratins fem arenor. LÄS MER