Sökning: "Terapidjur"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Terapidjur.

 1. 1. Betydelsen av terapidjur för äldre personer boendes på särskilt boende : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Tingström; Minna von Börtzell-Szuch; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Older people; Nursing homes; Therapy animals; Djurassisterad terapi; Särskilt boende; Terapidjur; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är allt fler äldre personer som flyttar in till och bor på särskilt boende. Bland dessa äldre personer förekommer ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa och kognitiva sjukdomar. Djurassisterad terapi är en målinriktad och strukturerad intervention där syftet är att personerna ska uppnå en terapeutisk effekt. LÄS MER

 2. 2. Robotdjurens plats i vardagen hos personer med kognitiv sjukdom : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Arne; Lasse Simensen; [2022]
  Nyckelord :Robotics; dementia; nursing homes; person-centered care; community health nursing; Elektroniska terapidjur; kognitiv sjukdom; äldreboende; personcentrerad vård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet äldre personer ökar vilket kräver anpassning av hälso- och sjukvården. Robotdjur är elektroniska gosedjur som är utvecklade för att likna sällskapsdjur och används som en omvårdnadsåtgärd hos äldre personer med kognitiv sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters Upplevelser Och Erfarenheter Av Hundassisterad Terapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovisa Svahn; Lina Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; dog-assisted therapy; physiotherapy; rehabilitation; habilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djur har sedan länge använts för terapeutiska syften och under 1900-talet växte djurassisterad terapi fram. Hundar anses vara lämpliga terapidjur då de uppvisar beteenden som människor kan tolka tillmötesgående och kravlösa. LÄS MER

 4. 4. Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden : kattens påverkan och välfärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Ayata Karbin; [2022]
  Nyckelord :Djurunderstödda insatser; djurunderstödd terapi; äldreboende; katt; terapidjur; Covid-19;

  Sammanfattning : Många av våra äldre i Sverige lider idag av ensamhet, oro och ångest. Efter att Covid-19-pandemin drabbade Sverige hårt infördes besöksförbud på alla landets äldreboenden, vilket gett ökad depression och ångest hos de äldre. För att förbättra måendet hos våra äldre kan djurunderstödda insatser användas. LÄS MER

 5. 5. Terapihunden som omvårdnadsåtgärd vid ångest : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Nyberg; Julia Banda; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; Animal-assisted activities; Dogs; Therapy animals; Djurassisterade aktiviteter; Hundar; Terapidjur; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund   Psykisk ohälsa kan drabba alla människor i alla åldrar, varaktigheten och svårighetsgraden är varierande för varje enskild individ. År 2020 uppgav 41 procent av befolkningen i Sverige att de någon gång upplevt känslan av oro, ångest eller ängslan. LÄS MER