Sökning: "Terese Björklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Terese Björklund.

 1. 1. Två börsnoterade industriföretag : Om och hur de använder sig av personalen som innovativ kraft

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Terese Björklund; [2010]
  Nyckelord :innovation; kreativitet; företagskultur; motivation; lärande organisationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Denna uppsats syftar till att undersöka om och hur stora industriföretag använder sig av personalen som en innovativ kraft. Olika teoretiker beskriver innovation på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. attityder gentemot patienter med fetma ur patient- och sjuksköterskeperspektivet : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Terese Björklund; Emelie Andersson; [2008]
  Nyckelord :Attitude; nurse; obesity; overweight; patient; Attityd; Fetma; Patient; Sjuksköterska; Övervikt;

  Sammanfattning : Fetma är en växande folksjukdom. Den ökade förekomsten av fetma leder till attsjukvården i större utsträckning kommer att möta patienter med fetma. Syftet med studienvar att ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv belysa vilka attityder sjuksköterskan hargentemot vuxna patienter med fetma. LÄS MER