Sökning: "Teresia lonnakko"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Teresia lonnakko.

 1. 1. Från specialskola till gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Martin Svedberg; Teresia Lonnakko; [2016]
  Nyckelord :Anpassningar i skolan; Grav språkstörning; Skolövergång; Språklig sårbarhet; Tillgängligt lärande;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidragGenom att ta del av elevernas egna berättelser om språkstörning relaterat till skolbyte samt lärande så får vi möjlighet att höra deras röster kopplat till forskningsområdet. Vidare är det viktigt att belysa övergången från specialskola med inriktning grav språkstörning till gymnasieskola. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av elever i behov av särskilt stöd i helklassundervisning i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Teresia Lonnakko; [2013]
  Nyckelord :: Inclusion; pupils with special educational needs; regular classroom teaching; special education; teaching strategies; a school for all.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study was to examine how teachers in regular classrooms include pupils with special educational needs. I also wanted to find out what support teachers get of special education teachers, and the teaching perspective the teachers have when they work whit pupils. LÄS MER