Sökning: "Tereza Magnusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tereza Magnusson.

  1. 1. Symtom hos patienter med pankreascancer : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Erika Jonasson; Tereza Magnusson; [2019]
    Nyckelord :pankreascancer. symtom; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är cancer i bukspottkörteln, sjukdomen har hög dödlighet. På grund av diffusa symtom som till exempel magsmärtor, orkeslöshet och viktnedgång har cancern oftast redan bildat metastaser och spridit sig till andra organ vid konstaterad diagnos. LÄS MER