Sökning: "Terje Ljunggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Terje Ljunggren.

  1. 1. Design och optimering av lagertätning : Hos hydrodynamiska oljeglidlager med labyrinttätning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

    Författare :Fredrik Bergkvist; Terje Ljunggren; [2014]
    Nyckelord :Oljeläckage; labyrinttätning; lagertätning; glidlager;

    Sammanfattning : ABB Motors and Generators manufacture large AC machines with oil lubricated plainbearings. The machines have occasional problems with oil leakage from the bearings. aproblem that ABB wants to be solved.In this thesis the cause of this leakage were investigated, with focus on the bearingseals. LÄS MER