Sökning: "Terje Ruong"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Terje Ruong.

  1. 1. Att vara ung renskötare innebär så många (omöjliga) drömmar och villkor : En kvalitativ studie av upplevelsen av att vara ung manlig renskötare i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Terje Ruong; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den här studien kom till som en del av det forskningsprojekt om renskötarnas mentala hälsotillstånd som startades 2004. Upptakten till projektet var att en sameby i Västerbotten vände sig till psykiatrin för att få hjälp sedan några av byns unga renskötare tagit livet av sig. LÄS MER