Sökning: "Term Structure Evolution"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Term Structure Evolution.

 1. 1. Foreland evolution of Blåisen, Norway, over the course of an ablation season

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Alexander Hamilton-Foyn; [2020]
  Nyckelord :Geomorphological Mapping; Structure from Motion; Glacial Landforms; Ice-Marginal Landforms; Landform Preservation; Hardangerjøkulen; Norway; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study presents a detailed investigation into the evolution of sedimentary landforms over an ablation season at Blåisen, an outlet of the Hardangerjøkulen Icecap, Norway. The two visits to Blåisen, one each side of the ablation season, allowed the preservation and evolution of the landforms to be studied. LÄS MER

 2. 2. Från Kunskap till Styrka : Professionsutvecklingen av yngre officerare i armén

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pär Gånfält; Robert Jarl; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; military officer; Profession of Arms; Military Profession; military education; Swedish Army; apprenticeship; professional socialization; development of the profession; Försvarsmakten; officer; officersprofession; officersutbildning; armén; lärlingstid; yrkessocialisation; professionsutveckling;

  Sammanfattning : Utbildingen av officerare är och har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Sedan reformationen av officersutbildningen till Officersprogrammet för drygt tio år sedan – vilket för första gången även gav den nya fänriken akademisk kandidatexamen i krigsvetenskap – har den här frågan återigen aktualiserats. LÄS MER

 3. 3. Debt Portfolio Optimization at the Swedish National Debt Office: : A Monte Carlo Simulation Model

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Felix Greberg; [2020]
  Nyckelord :Public Debt Management; Financial Mathematics; Portfolio Optimization; Ornstein–Uhlenbeck; Vector Autoregression; Term Structure Evolution; Nelson-Siegel; R; Monte Carlo simulation; Skuldförvaltning; Finansiell matematik; Portföljoptimering; Ornstein–Uhlenbeck; Vector autoregression; Ränteutvecklingsmodeller; Nelson-Siegel; R; Monte Carlo-simulering;

  Sammanfattning : It can be difficult for a sovereign debt manager to see the implications on expected costs and risk of a specific debt management strategy, a simulation model can therefore be a valuable tool. This study investigates how future economic data such as yield curves, foreign exchange rates and CPI can be simulated and how a portfolio optimization model can be used for a sovereign debt office that mainly uses financial derivatives to alter its strategy. LÄS MER

 4. 4. Optimizing Bike Sharing System Flows using Graph Mining, Convolutional and Recurrent Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Davor Ljubenkov; [2019]
  Nyckelord :Data Science; Data Visualization; Bike-Sharing Systems; Graph Mining; Time Series Prediction; Machine Learning; Deep Learning; Recurrent Neural networks; Convolutional Neural Networks; Shareable Cities; Urban Informatics;

  Sammanfattning : A Bicycle-sharing system (BSS) is a popular service scheme deployed in cities of different sizes around the world. Although docked bike systems are its most popular model used, it still experiences a number of weaknesses that could be optimized by investigating bike sharing network properties and evolution of obtained patterns. LÄS MER

 5. 5. Applying Organizational Theories to a One-party State, Using Imprinting, Contingency and Institutional Confusion Theories to Analyze the Evolution of China's Party-state

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jan Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Imprinting; Contingency theory; Institutional confusion; China;

  Sammanfattning : Organizational theories are infrequently used to analyze states, despite states having similarities with other organizations, and very rarely used to analyze non-democratic, socialist one-party states. This retrospective longitudinal study applies imprinting, contingency and institutional confusion theories, to analyze the evolution of China's Party-state, the intertwined organizations of the People's Republic of China and the Communist Party of China, since the founding of the People's Republic in 1949 and until the present. LÄS MER