Sökning: "Termiskt inneklimat"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Termiskt inneklimat.

 1. 1. Optimal fönsterstorlek för kontors- och behandlingsrum – Länssjukhuset Kalmar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Alexandru Nicoară; Arvid Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Window; Miljöbyggnad; Daylight; Energy; Thermal indoor climate; Solar thermal load; Fönster; Miljöbyggnad; Dagsljus; Energi; Termiskt inneklimat; Solvärmelast;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver optimeringsprocessen för ett fönster utifrån relevanta parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 med avseende på energi och inomhusmiljö. Miljöbyggnad 3.0 är ett miljöcertifieringsystem som bygger på Boverkets Byggregler och Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. KÖLDBRYGGORS EFFEKT PÅBYGGNADENS KLIMATSKAL OCH ENERGIANVÄNDNING : Jämförelse mellan det generella påslaget och numeriska analyser, fallstudie Kv. Kaksmulan i Stockholm

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Shabo Shabo; Sandra Majeed; [2018]
  Nyckelord :Köldbryggor; generellt påslag; schablonvärden; värmegenomgångskoefficient; klimatskal;

  Sammanfattning : Utsläpp från produktion av el och värme utgör 26% av de globala utsläppen. Energianvändningen i byggnader beror på olika faktorer, en av faktorerna är köldbryggor. En köldbrygga är en sämre isolerad del i en konstruktion. På grund av köldbryggor ökar energianvändningen för en byggnad vilket leder till högre utsläpp. LÄS MER

 3. 3. Projektering av kontorsbyggnader i tidigt skede : Med hänsyn till dagsljus, energi och inneklimat enligt certifiering med Miljöbyggnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Paulina Ljung-Duarte; Tilda Lundberg; [2013]
  Nyckelord :office building; environmental certificate; daylight; energy; design; miljöbyggnad; kontorsbyggnad; miljöcertifiering; dagsljus; energi;

  Sammanfattning : Miljöcertifiering av byggnader ökar i takt med efterfrågan hos bland annat fastighetsägare, potentiella kunder och hyresgäster. Allt fler beställare väljer därmed att låta certifiera sina projekt med något av dagens miljöcertifieringssystem. LÄS MER