Sökning: "Terrängträning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Terrängträning.

  1. 1. Fysiologiskt svar under terrängmomentet i fälttävlan : pilotstudie under svenska förhållanden

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :Fanny Hansson; [2023]
    Nyckelord :Terrängträning; Fysiologiskt ansträngning; Hjärtfrekvens; Laktat;

    Sammanfattning : I tävlingsgrenen fälttävlan är terrängdelen det som bedöms som mest fysiologiskt ansträngande för hästarna. Syftet med denna undersökning är att ta reda på det fysiologiska svaret under en träning på terrängmomentet i fälttävlan. LÄS MER