Sökning: "Terrasolid"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Terrasolid.

 1. 1. Utvärdering av mätosäkerhet i höjd för UAS med LiDAR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Arvidsson; Tobias Loveere Pettersson; [2020]
  Nyckelord :UAS; LiDAR; scanning angle; flight altitude; measurement uncertainty; Yellowscan; Terrasolid; UAS; LiDAR; skanningsvinkel; flyghöjd; mätosäkerhet; Lantmäteriteknik; Yellowscan; Terrasolid;

  Sammanfattning : Digitala terrängmodeller (DTM:er) är ett vanligt förekommande verktyg i planering av olika samhällsutvecklande projekt inom stat, kommun och den privata sektorn. Inom planering för byggnationer av väg och järnväg används ofta SIS-TS 21144:2016 som ett dokument för styrning av produktionsprocessen vid framtagning av DTM:er, eller markmodeller. LÄS MER

 2. 2. Development of a Workflow for Automatic Classification and Digitization of Road Objects Gathered with Mobile Mapping

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering; KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Jacob Ekblad; Jacob Lips; [2015]
  Nyckelord :Mobile Mapping; Automatic classification; Laser scanning; Road;

  Sammanfattning : Mobile Mapping Systems gathers a lot of spatial data that can be used for inventory and analyses regarding road safety. The main purpose of this thesis is to propose a workflow for automatic classification and digitisation of objects in a point cloud gathered by a Mobile Mapping System. LÄS MER

 3. 3. Quality comparison of automatic3D city house modelling methodsfrom laser data

  Master-uppsats, KTH/Geodesi (stängd 20110301)

  Författare :Anna Hammar; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today there are different methods to automatically generate 3D models from laser data, whichgive varying results. The two methods used in this study are, a fully automatic methoddeveloped by the Swedish Defence Research Agency, FOI, and a semiautomatic methodwithin the program Terra Scan which is developed by Terrasolid, a Finnish company. LÄS MER