Sökning: "Terrorism"

Visar resultat 1 - 5 av 778 uppsatser innehållade ordet Terrorism.

 1. 1. The Rule of Law in the European Union – A critical analysis of Poland’s rejection of the EU legal order

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Sträng; [2022-01-28]
  Nyckelord :European Union; EU law; Rule of law; Core values; Fundamental values; Article 2 TEU;

  Sammanfattning : The European Union is founded on certain core values as expressed in its constitutional framework. One of the fundamental values is the adherence of the rule of law, which constitute a legal obligation across all 27 member states. LÄS MER

 2. 2. Terrorism i tidningarna - En kvantitativ studie om terrorattentats representation i svensk media

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Jernetz; Elin Ivertsson; [2022]
  Nyckelord :Terrorism; underreporting; newsworthiness; stealth conflicts; media coverage.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, our aim was to investigate the correlation between deaths due to a terrorist attack an the medial attention of the attack. We do this to test and further expand Virgil Hawkins’ theory about stealth conflicts, where he emphasizes that the most violent conflicts of the world are underreported and in some cases ignored in favor of so-called chosen conflicts, which are on the medial agenda. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa bland ensamagerande våldsverkare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Kim Andelius; [2022]
  Nyckelord :lone actors; mental illness; mental disorder; terrorism; mass murder; targeted violence; ensamagerande våldsverkare; psykisk ohälsa; psykiatriska diagnoser; terrorism; våldsdåd;

  Sammanfattning : Förekomsten av psykisk ohälsa bland ensamagerande våldsverkare i Sverige studerades genom en tematisk analys på textdokument. Trettiofem av 70 ensamagerande våldsverkare valdes ut genom ett systematiskt slumpmässigt urval. Textdokumenten innehåller sekretessbelagd information ifrån Polismyndighetens system. LÄS MER

 4. 4. Legitimering av folkmord - En säkerhetiseringsteoretisk diskursanalys gällande uigurerna respektive rohingyafolket.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Lundgren; Malin Rosenmüller Nordlander; [2022]
  Nyckelord :Folkmord; terrorism; extremism; upprorsmakare; Kina; Myanmar; legitimering; diskurs; säkerhetisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2014 inledde Kina en “omskolningskampanj” av det muslimska minoritetsfolket uigurerna, något som av flera länder har kallats för ett folkmord. I Myanmar påbörjades år 2017 en omfattande militäroffensiv mot rohingyafolket, en muslimsk minoritet i landet, som även den av flera länder har betecknats som folkmord. LÄS MER

 5. 5. Pandemic lockdown and Terrorism: Is there a relationship between pandemic lockdown regulations and terror attacks against the healthcare sector?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :August Rosén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER