Sökning: "Terrorism"

Visar resultat 1 - 5 av 706 uppsatser innehållade ordet Terrorism.

 1. 1. SAMMA FENOMEN – SAMMA BEGREPP? En Path Dependency-analys av Säkerhetspolisens syn på begreppet våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Widman; [2020-09-07]
  Nyckelord :terrorism; radikalisering; policy; begreppsdefinitioner; path dependency; institutionalism; Sverige;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga våldsbejakande extremism. I spetsen för arbetet finns Säkerhetspolisen. Arbetet kräver en begreppsapparat vars definition har praktiskt användbarhet, utan att inskränka på grundlagsfästa yttrande- och åsiktsfriheter. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetshotet mot Sverige - ett islamistiskt problem? En diskursanalys om hur den våldsbejakande islamistiska extremismen framställs i den svenska regeringens nationella strategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Smedberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :Violent extremism; terrorism; Islamist extremism; WPR; discourse analysis;

  Sammanfattning : This essay aims to explore how violent Islamist extremism is perceived in Sweden’s national strategies against violent extremism and terrorism. In recent years, Sweden and other countries in Europe have witnessed a number of terrorist attacks and a growing violent Islamist environment. LÄS MER

 3. 3. The Morality of ISIS Returnees : using thought experiments to determine moral responsibility or innocence

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marie Froste; [2020]
  Nyckelord :ISIS; ISIS returnees; foreign fighters; terrorism; moral responsibility; reductive individualism;

  Sammanfattning : What are ISIS returnees morally responsible for, and how does that affect what should happen next? This is a question currently facing all Western democracies. Using thought experiments and reductive individualism, this thesis discusses the moral responsibility of both adult and child ISIS returnees. LÄS MER

 4. 4. EU:s kamp mot terrorism : En kvalitativ textanalys om unionens samordning av RIF och GUSP till följd av terror

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovina Fält; [2020]
  Nyckelord :CFSP; JHA; EU; counter-terrorism; integration; neofunctionalism;

  Sammanfattning : This essay examines the institutional coherence between the European Union’s Common Foreign and Security Policy (CFSP) and the field of Justice and Home Affairs (JHA), in order to combat jihadist terrorism. Coordinated instruments between the two policy areas are vital in order to maintain internal security within the European Union (EU) in its war against terrorism. LÄS MER

 5. 5. France at war - Hollande’s securitization of terrorism after the 2015 attacks and the reaction of the French public

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandre Hjorth Gernigon; [2020]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : As terrorism after the 9/11 attacks has emerged as one of the most important threats to international security, the political discourse used by world leaders regarding the topic is becoming more and more essential to study. One way to do this is by using securitization theory, which helps us understand how something becomes a security issue, and how security threats are socially constructed through the use of language. LÄS MER