Sökning: "Terrorism"

Visar resultat 6 - 10 av 481 uppsatser innehållade ordet Terrorism.

 1. 6. The Road to (In)security: India’s Perception of Insecurity Towards the China-Pakistan Economic Corridor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ludvig Landberg; [2019-09-30]
  Nyckelord :Infrastructure; Techno-Politics; Securitization; China-Pakistan Economic Corridor; South Asia;

  Sammanfattning : Infrastructural techno-political regimes are growing all over the world. One such regime, theChinese One Belt One Road project (OBOR) is planned to have transnational connections to over65 countries, in Africa, Asia, and Europe. OBOR’s flagship project is the US$62 billion China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). LÄS MER

 2. 7. Perceiving Terrorism: A survey experiment about how Swedish students define terrorism based on the perpetrator’s ethnicity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Niklas von Mentzer Marcev; [2019-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how students perceive the concept of terrorism based on the ethnicity ascribed to the perpetrator. Studies conducted in the US have shown that the public defines political violence differently depending on the language used to describe the event, white perpetrators are more often called mass shooters while perpetrators of other ethnicities are more frequently called terrorists. LÄS MER

 3. 8. Deltagande i eller samröre med terroristorganisation - : Förenligt med den svenska föreningsfriheten?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Lundström; [2019]
  Nyckelord :Föreningsfrihet; terrorism;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till en början behandlat en svensk grundlagsskyddad fri- och rättighet, närmare bestämt föreningsfriheten. Det är en rättighet som har en stark förankring, i såväl internationell som nationell rätt. LÄS MER

 4. 9. Lär känna din kund med blockchain: Möjligheter och utmaningar med blockchainbaserade KYC-system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Isak Larsson; Filip Fjellstedt; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; KYC; DLT; Innovation; Emerging Technology; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det ställs höga krav på finansiella instituts kundkännedomsprocesser för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Många av dessa processer kräver mycket manuellt arbete hos både organisation och för kund, som måste upprepa processen hos varje bank de önskar att bli kund. LÄS MER

 5. 10. State Terrorism in practice: The Guatemalan coup d’état in 1954

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniela Rodriguez Alvarez; [2019]
  Nyckelord :Terrorism; State Terrorism; Guatemala; Coup d’état; Theory Elaboration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis challenges the idea that terrorism is only used by non-state actors. I argue states can and have used terrorism on multiple occasions because terrorism is simply a strategy of violence and can thus be used by anyone. LÄS MER