Sökning: "Tesfazion Ermyes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tesfazion Ermyes.

  1. 1. Utvärdering av koncept genom enklare droptestmetoder : Framtagning av ny design och designändring på befintlig laddare för att kunna klara falltest.

    M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

    Författare :Elou Ahmed; Tesfazion Ermyes; [2022]
    Nyckelord :Utvärdering; droptest;

    Sammanfattning : Husqvarna Group is a concern that manufactures products for gardening and construction building. Husqvarna has under the spring of 2022 launched the Pace series. The Pace-series are battery driven power cutters that are targeting the professionals in the construction business. This thesis focuses on the Pace-charger. LÄS MER