Sökning: "Tess And"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Tess And.

 1. 1. Mjölken, blodet och det andra : Förlossningsskildringar i samtida svensk skönlitteratur

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Hagelberg; [2023]
  Nyckelord :childbirth; literary studies; childbirth in literature; litteraturvetenskap; förlossning; förlossningsberättelse; litteraturstudier;

  Sammanfattning : Barnafödande är ett komplicerat och mångfacetterat ämne. Att föda är både en högst privat, intim upplevelse och en kulturell och politiskt kodad händelse. Hur ett samhälle behandlar sin födande befolkning beror på politik, normer och ideal som sträcker sig längre än den födande individen. LÄS MER

 2. 2. Policing in a small society : The 'closely-knit' and underresearched Faroe Islands

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Ingmar Berg Mikkelsen; [2023]
  Nyckelord :closely-knit; Faroese; Faroe Islands; Føroyar; Nils Christie; policing; small societies; Faroese; Faroe Islands; Føroyar; løgregla; Nils Christie; oyggjasamfelag; police; sambond; samfelag; smá samfeløg; smátjóðir; tætt knýtt;

  Sammanfattning : The Faroes are a rural, ’closely-knit’ (Nils Christie 1982), and unexplored society. Hardly anyone is a stranger. Neither are police officers and offenders. How does this affect policing? Based on 6 interviews with Faroese police officers and 3interviews with Faroese offenders, the ’living law’ (i. LÄS MER

 3. 3. ChatGPT: Changing Education, One Prompt at a Time, A quantitative study of factors influencing students' usage of ChatGPT

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Tess Brodin; Julia Lundberg; [2023]
  Nyckelord :ChatGPT; Unified Theory of Acceptance and Use of Technology; Performance Experienced; Creativity;

  Sammanfattning : An AI tool that has gained massive media attention in the past months is the language model ChatGPT. The rapid adoption of the tool by students made the authors of this study curious about exploring the chatbot further, using technology adoption theory. LÄS MER

 4. 4. Elevers betydelsefulla inflytande : En kvalitativ studie om lärare i fritidshems uppfattningar och arbetssätt med elevinflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tess Ganevik; [2023]
  Nyckelord :Inflytande; elevinflytande; delaktighet; demokrati;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka lärare i fritidshems uppfattningar om elevinflytande och hur de uppmuntrar och skapar möjligheter för elever att utöva inflytande.  Studiens frågeställningar är följande: Vilka uppfattningar har lärare i fritidshem gällande betydelsen av elevinflytande? Hur arbetar lärare i fritidshem för att uppmuntra och skapa möjligheter för elever att utöva inflytande? En kvalitativ metod har använts för att besvara studiens syfte. LÄS MER

 5. 5. Moderskap av eget val : Ensamstående kvinnors upplevelser av assisterad befruktning och deras syn på rollen som ensamstående förälder: En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tess Strandberg; Moa Höglund; [2023]
  Nyckelord :Ensamstående kvinnor; Single mother by choice; Assisterad befruktning; Beslutsprocess; Normer; Kärnfamilj; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka ensamstående kvinnors upplevelser av att skaffa barn på egen hand via assisterad befruktning, samt deras syn på sin roll som ensamstående förälder. Studien är en kartläggande litteraturöversikt som inkluderar tolv artiklar från olika delar av världen. LÄS MER