Sökning: "Tess Sköld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tess Sköld.

  1. 1. DIGITALA HJÄLPMEDEL : Avvikelsehantering och kvalitetssäkring med hjälp av Autodesk BIM 360 Field En studie riktad mot Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Bostäder

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Tess Sköld; Richard Brettéus; [2019]
    Nyckelord :digitala hjälpmedel; byggnadsteknik; avvikelsehantering; BIM 360 Field;

    Sammanfattning : The purpose of the work was to analyze the existing deviation management process and how the process could be optimized using BIM 360 Field on behalf of Skanska Sverige AB. This is because the deviation management on several projects is not carried requirements at present, which is to use BIM 360 Field. LÄS MER