Sökning: "Test ritningsläsning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Test ritningsläsning.

  1. 1. Praktisk ritningsläsning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Roger Helvinsson; [2008]
    Nyckelord :byggprogrammet; elever; inlärningsstilar; praktisk ritningsläsning; ritningsläsning;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur användandet av modeller kan påverka elevernas resultat i ritningsläsning. I undersökningen deltar 28 elever som går på byggprogrammet. Eleverna har gjort ett test med tre vyer som är avbildade från två håll. Elevernas uppgift var att avbilda från ett tredje håll. LÄS MER