Sökning: "Test traveller"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Test traveller.

 1. 1. Reducing uneven crowd distribution in the Stockholm metro system using data driven design.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :CHRISTOFFER INGEVALDSSON; MARCUS LARSSON; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to develop several information system concepts with the goal of reducing uneven crowd distribution in the Stockholm subway system, using a data driven, user centred, and iterative design approach. These systems were designed to be implemented on-site in the subway. LÄS MER

 2. 2. Free rides on public transport : Test traveller project as a soft policy measure for changing travel behaviour. Empirical findings from the Swedish context.

  Master-uppsats, KTH/Systemanalys och ekonomi

  Författare :Maurizio Freddo; [2018]
  Nyckelord :Test traveller; Travel behaviour; Mobility Management; Travel Demand Management; Car use reduction; Effective policy instruments;

  Sammanfattning : The present study examines a Mobility Management measure called “test traveller project”, which aims at increasing the public transport modal share by offering free public transport tickets to those who often use their car for their daily commuting and trips. The existing literature consists of a rather limited number of cases and their scope is usually limited because only some of the main elements that influence one’s travel behaviour are considered in each study. LÄS MER

 3. 3. Framtida app för 'den okända resan'

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jesper Funk; [2015]
  Nyckelord :Focus groups; Direct observations; Travellers’ needs and behaviours; Mobile Design; Prototyping; Usability Testing; Travel information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Public transport affects people on a daily basis and therefore it is important for the public transport sector to improve the user experience for travellers. Simplicity is a keyword in the improved user experience where mobile solutions play an important role for the experience. LÄS MER

 4. 4. Risky Travel : resenärens riskuppfattning om staden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Roni Saouma; Andreas Schaffhauser; [2010]
  Nyckelord :Consumer behaviour; risk; risk perception; Stockholm; urban tourism; Konsumentbeteende; risk; riskuppfattning; Stockholm; urban turism;

  Sammanfattning : Riskhantering inom rese- och turismnäringen där resenärens uppfattning ligger till grund för dennes köpbeslutsprocess har fått begränsat med uppmärksamhet på den akademiska arenan.Syfte: denna uppsats syftar till att studera vilka riskuppfattningar som en potentiell resenär associerar med den urbana miljön, samt hur detta fungerar som inverkansfaktor på resenärens konsumentbeteende i valet av staden som destination. LÄS MER