Sökning: "Testiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Testiklar.

 1. 1. Reproduktionspotential hos hanvarg i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Petersen; [2019]
  Nyckelord :varg; hanvarg; testiklar; testikelvikt; testikelstorlek;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kalvhyddor ur ett djurhälso-­ och djurvälfärdsperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Waldemarsson; [2018]
  Nyckelord :Inhysning; beteende; mortalitet;

  Sammanfattning : På 1970-talet introducerades kalvhyddor i Nordamerika som ett försök att komma tillrätta med dålig kalvhälsa i besättningarna. Idag används kalvhyddor utomhus av många kalvuppfödare i Sverige och bönderna verkar mycket nöjda med dem. LÄS MER

 3. 3. Gonadosomatiskt index hos hanhundar : samband mellan testikelstorlek och spermiemorfologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Dahl; [2017]
  Nyckelord :testikelstorlek; testikelmätningar; pungomkrets; spermiekvalité; spermiemorfologi; hund;

  Sammanfattning : Det finns relativt lite publicerat om spermiekvalité hos hund och dess relation till fertilitet jämfört med tjur, hingst och andra domesticerade arter. En viktig del vid utvärdering inför avel är att uppskatta den potentiella spermieproduktionen. LÄS MER

 4. 4. Reproduktionsstörande ftalater i hundleksaker på den svenska marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Nohrborg; [2015]
  Nyckelord :ftalater; hundleksaker; reproduktionstoxicitet; reproduktion; antiandrogena substanser; endokrinstörande ämnen;

  Sammanfattning : Ftalater är benämningen på en grupp kemikalier som används som mjukgörare i olika material. Ett av de vanligaste användningsområdena är som mjukgörare i polyvinylplast (PVC) vilket är ett material som används till många produkter, till exempel leksaker. LÄS MER

 5. 5. Giftfria förskolor : inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elvira Pettersson; [2014]
  Nyckelord :kommun; förskola; inomhusmiljö; kemikalier; barn; exponering; hälsoskadliga ämnen; hormonstörande ämnen; ftalater; bisfenol A; perfluorerade ämnen; flamskyddsmedel; hälsoeffekter; reproduktionsproblem; cancer; ADHD; autism; diabetes; fetma; astma; allergi; inredning; plast; skumgummi; textil; elektronik; leksaker; hygienprodukter; rengöringsmedel; damm; mat; åtgärder;

  Sammanfattning : Många av de sjukdomar och hälsoförändringar som ökat i västvärlden de senaste decennierna kan kopplas till kemikalieexponering. Sådana åkommor är exempelvis cancer; leukemi och hjärncancer hos barn samt cancer i bröst, prostata, testiklar och sköldkörtel hos vuxna, metabola sjukdomar; fetma och diabetes, neurologiska störningar hos barn; beteendestörningar, ADHD och autism, immunsystemsstörningar; allergier, astma och ökad infektionskänslighet, reproduktionssystemsstörningar; försämrad spermiekvalitet, minskad reproduktionsförmåga och infertilitet, missbildningar på pojkars könsorgan såsom hypospadi och kryptorkism samt tidigarelagd pubertet hos flickor. LÄS MER