Sökning: "Testmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet Testmetoder.

 1. 1. Simulerad användning för att hjälpa företag att utvärdera t-shirtars fysiska livslängd : En undersökning om vilka kvalitetsbrister som påverkar t-shirtars fysiska livslängd, hur simulerad användning kan användas för att testa dem och hur resultaten kan användas som ett verktyg för förbättringsförslag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Lossbom; Sophia Ek; [2021]
  Nyckelord :areavikt; fibrer; bomull; elastan; testmetoder; livslängd; dimenssionstabilitet;

  Sammanfattning : Konsumtionen av textilier är direkt kopplad till utsläpp av växthusgaser och att producera ett kilo ny textil bidrar till ett utsläpp av cirka 15 kg koldioxid. Den ökande konsumtionen av ny textil är därför inte hållbar. Studier visar att genom att fördubbla ett plaggs användning kan miljöpåverkan minska med 49%. LÄS MER

 2. 2. CHARACTERISATION OF CROSS LAMINATED TIMBER PROPERTIES

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Emil Nilsson; [2021]
  Nyckelord :CLT; cross laminated timber; in-plane loading; out-of-plane loading; beam; rolling shear modulus; experimental tests; FE-modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project concerns an analysis of a hitherto untested method for determining the modulus of elasticity (MoE) and shear modulus parallel to grain, as well as the rolling shear modulus of cross laminated timber (CLT) through 3-point bending tests. A review of analytical models and methods is included, followed by an evaluation of the effect of the annual ring orientation and shear stress distribution at shear loading of individual board cross-sections. LÄS MER

 3. 3. För det tredje syskonet : Simulerad användning av trikåkvaliteter med eller utan tryck i olika konstruktion och material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erica Petersson; Andrea Kutchoukov; [2021]
  Nyckelord :Livscykel; kvalitet; kvalitetsförbättringar; livslängd; plagg; barnplagg; testmetoder;

  Sammanfattning : En textilprodukts livscykel innefattar flera steg av resursintensiva och förorenade processer som ger ett avtryck på miljö, från råvaruutvinning till avfalls-hantering. För att minska textilindustrins klimatpåverkan krävs det att plaggen användas under en längre tid för att minska konsumtionen. LÄS MER

 4. 4. Development of Test Method for Evaluation of Interactive Media : A comparison between two different test methods

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Egide Lutonda; [2021]
  Nyckelord :Eye-tracking; usability testing; usability problem; testing method; Eye-tracking; användbarhetstest; användbarhetsproblem; testmetod;

  Sammanfattning : This study addresses a usability testing method and the development of a new testing procedure that includes eye-tracking. By correcting errors within the system before it reaches the end-user contributes to satisfied customers, high quality, and a useful system. LÄS MER

 5. 5. Knee joint threshold to detect passive motion tests for anterior cruciate ligament injury : A systematic review of tests and their properties

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Klara Olsson; Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Vid en främre korsbandsskada sker en förlust av proprioceptorer i knät, något som anses kunna leda till ökad risk för sekundära skador. Tester som bedömer tröskelvärde för att detektera passiv ledrörelse (TTDPM) används ofta för att undersöka proprioceptionen i knäleden men deras psykometriska mätegenskaper (PMPs) är ej fastställda. LÄS MER