Sökning: "Testutrustning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Testutrustning.

 1. 1. EMC Test Equipment for 5G at Ericsson : Recomission and optimisation of test equipment for radiated immunity 1-10 GHz

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Oliver Djurle; [2020]
  Nyckelord :5G; internet; network; electromagnetic compatibility; EMC; radiated immunity; test; standard; equipment;

  Sammanfattning : As demand for 5G networks increase, so does the development of network products. In-house testing is essential during the development stage as it enables faster product releases. A part of in-house testing is the product verification stage that includes electromagnetic compatibility (EMC) tests. LÄS MER

 2. 2. KONCEPT FÖR OPTIMERAD PROCESSKONTROLL PÅ BOSCH REXROTH I MELLANSEL

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mustafa Norozi; [2020]
  Nyckelord :kapabilitet; mätning; Hydraulmotor;

  Sammanfattning : Bosch Rexroth i Mellansel arbetar med att utveckla, förbättra och tillverka Hägglunds hydraulmotorer och hydrauliska drivsystem. Detta drivsystem består av en hydraulmotor och en drivenhet som styr motorn. En viktig komponent i motorn är plansliden. Den har i uppgift att fördela hydrauloljan till kolvarna med så lite läckage som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Power and Energy Quality Optimization of a Battery Validation Facility : A case study of mapping the power profile of a battery cell testing facility

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Wahlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With Northvolt’s aggressive plan to establishEurope’s largest battery factory in northern Sweden, the needto build a pilot plant to demonstrate the possibilities of thecompany was needed. Quality, performance and cycle-life arekey factors customers value particularly high when purchasingbatteries, thus, a need for validating these parameters emerges. LÄS MER

 4. 4. Door Simulator - Creating automated tests

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Annie Ydström; [2020]
  Nyckelord :Python; Simulator; PicoScope; Industrial door; Torque measurements; MATLAB; LabView; Instrument control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report describes the development of a simulator for the simulations if industrial doors. The project has been conducted at ASSA ABLOY Entrance Systems, industrial door solutions in Landskrona. The purpose of this thesis project was to design and implement a system that can replicate the behaviour of an industrial door on a test-rig. LÄS MER

 5. 5. Design of a Test Equipment : Quality Control on Hydraulic Quick Couplings Used in the Excavation Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Andersson; Robin Florbrant; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; mechanical engineering; product design; ergonomics; anthropometrics; machine safety; repetitive work; test equipment; hydraulic quick coupling and excavator.; Teknisk design; maskiningenjör; produktdesign; ergonomi; antropometri; maskinsäkerhet; repetativt arbete; testutrustning; hydraulisk snabbkoppling och grävmaskin.;

  Sammanfattning : Construction machines use quick couplers to rapidly change the attached tool. The gear lets the machine operator control the hooking and unhooking of the tool from inside of the cabin. This saves time and makes construction work much easier for the workers. LÄS MER