Sökning: "Text input methods"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Text input methods.

 1. 1. Utmaningar och möjligheter för revisorer till följd av Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om ökat distansarbete och dess inverkan på revisionskvalité

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Dahlgren Johanna; Kenneman Olivia; [2022]
  Nyckelord :Audit quality; communication; efficiency; knowledge development; teleworking; digitization; digital collection of audit evidence; the auditing profession; Independent; objectivity; Revisionskvalité; kommunikation; effektivitet; kunskapsutveckling; distansarbete; digitalisering; digital inhämtning av revisionsbevis; revisionsprofessionen; oberoende; objektivitet;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har orsakat dödsfall, risk för människors hälsa och en världsekonomisk nedgång vilket resulterade i att restriktioner infördes för att minska smittspridningen. Restriktioner i form av fysisk distansering till följd av Covid-19 pandemin har skapat både utmaningar och möjligheter för olika branscher i världen. LÄS MER

 2. 2. Automatic Classification of Conditions for Grants in Appropriation Directions of Government Agencies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Emma Wallerö; [2022]
  Nyckelord :Text classification; annotation; SVM; BiLSTM; Transformers; BERT; Textklassificering; annotering; annotation; SVM; BiLSTM; Transformers; BERT;

  Sammanfattning : This study explores the possibilities of classifying language as governing or not. The ground premise is to examine how detecting and quantifying governing conditions from thousands of financial grants in appropriation directions can be performed automatically, as well as creating a data set to perform machine learning for this text classification task. LÄS MER

 3. 3. Effects on the precision of a brain-computer interface when reducing the number of neural recordings used as input

  Kandidat-uppsats, KTH/Datavetenskap

  Författare :Oscar Knowles; Carl Peterson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A brain-computer interface (BCI) is a technology where electric activity from the brain is interpreted by a computer in order to perform a specific task. There exists various methods to record brain activity depending on if the recording devices are implanted under or over the scalp. LÄS MER

 4. 4. Local food as food security sustainer - a case study in Uusimaa region, Finland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Terhi Mustikkamaa; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; local food; food security; agroecology; food system;

  Sammanfattning : The global food system as a provider of food security faces several sustainability challenges currently. Industrial agriculture practices degrade the environment and are vulnerable to political instabilities due to fossil energy and agriculture input dependency. At the same time, climate change endangers the circumstances of agriculture. LÄS MER

 5. 5. Synthetic Data Generation Using Transformer Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pedro Campos; [2021]
  Nyckelord :Transformer; Synthetic Data; Text Generation; Deep Learning; Tabular Data; Transformator; Syntetisk data; Textgenerering; Djupinlärning; Tabelldata;

  Sammanfattning : One of the areas propelled by the advancements in Deep Learning is Natural Language Processing. These continuous advancements allowed the emergence of new language models such as the Transformer [1], a deep learning model based on attention mechanisms that takes a sequence of symbols as input and outputs another sequence, attending to the input during its generation. LÄS MER