Sökning: "Text- och datautvinning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Text- och datautvinning.

 1. 1. Terrorist eller ensam galning? : En analys av Aftonbladets och Svenska Dagbladets nyhetsrapportering om Anders Behring Breivik och Rakhmat Akilov

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Wilhelm Sandelin Anton; [2020]
  Nyckelord :Digital text analysis; data mining; frame analysis; news media; Anders Behring Breivik; Rakhmat Akilov; terrorism; framing; orientalism; ethnicity.; Digital textanalys; datautvinning; framinganalys; nyhetsmedier; Anders Behring Breivik; Rakhmat Akilov; terrorism; gestaltningsteori; orientalism; etnicitet.;

  Sammanfattning : This study aims to survey and compare Swedish newspaper coverage relating to convicted terrorists Anders Behring Breivik and Rakhmat Akilov. The pivotal question of the study is whether this coverage differs depending on factors such as each perpetrator’s ethnicity and political beliefs. LÄS MER

 2. 2. Upphovsrättsligt intrång vid automatiserad datorstödd analys av information - Om användningen av data vid text- och datautvinning innebär ett upphovsrättsligt intrång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linn Månsson; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; ensamrätt; exemplarframställning; Copyright; Text- och datautvinning; Text och data mining; DSM-direktivet; KDD; tillfällig exemplarframställning; mode algoritmer; myndighetsbeslut; Government decisions; fashion algorithms; Infosoc-direktivet; Intellectual property; IP; Artificiell intelligens; AI; intrång; EU-rätt; EU-law; DSM-directive; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay studies the problem between text and data mining (TDM) and copyrighted works. Through technological development, TDM is used, among other things, to make automated decisions in the authorities and in the fashion industry as tools that find similarities between different garments. LÄS MER

 3. 3. Aiding Remote Diagnosis with Text Mining

  Master-uppsats, KTH/Människa och Kommunikation

  Författare :Rebecca Hellström Karlsson; [2017]
  Nyckelord :patient-reported symptoms; self-reported symptoms; symptom descriptions; text mining; machine learning; clustering; virtual visits; web-doctor; diagnostic aid; patientrapporterade symptombeskrivningar; självrapporterade symptombeskrivningar; text mining; maskininlärning; klustring; virtuella möten; nätdoktor; diagnosstöd;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is on how text mining could be used on patient-reported symptom descriptions, and how it could be used to aid doctors in their diagnostic process. Healthcare delivery today is struggling to provide care to remote settings, and costs are increasing together with the aging population. LÄS MER