Sökning: "Textanalys psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Textanalys psykologi.

 1. 1. Relationen mellan skola och hem i tider av ökad yttre kontroll och styrning : En diskursanalys av lärares veckobrev

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Vemmerstad; [2021]
  Nyckelord :veckobrev; föräldrasamverkan; hem och skola; lärare och föräldrar; lärare och vårdnadshavare; lärares autonomi; marknad; new public management; skriven kommunikation; kritisk diskursanalys; diskursiv psykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare framställer relationen mellan skola och hem i sin skriftliga kommunikation i form av veckobrev riktade till vårdnadshavare. En diskursanalytisk ansats har använts där kritisk diskursanalys och diskursiv psykologi har kombinerats. LÄS MER

 2. 2. HUR STOR SKILLNAD ÄR DET MELLAN SVERIGE OCH DANMARKS HANDLINGSPLANER MOT GÄNGKRIMINALITET? : En kvalitativ jämförelse mellan 34-punktsprogrammet och Bandepakke III

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Susanna Lindblom; Jenny Stackhammar; Matilda Thomaeus Molin; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Denmark; gang crime; penal theory; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III; Sverige; Danmark; gängkriminalitet; straffteori; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the similarities and differences in the Swedish and Danish action plans against gang crime, based on three kinds of penal theoretical reasoning, the principle of proportionality, general deterrence and specific deterrence. A qualitative content analysis combined with a comparative text analysis was implemented to compare the material. LÄS MER

 3. 3. Den våldsutsatta kvinnan eller den våldsutövande mannen. Vem bär det egentliga ansvaret för mäns våld mot kvinnor i nära relationer? : En kvalitativ textanalys av kommunala handlingsplaner om våld i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lisa Liljegren; Maria Lööf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En ny möjlighet? : en textanalys av propositionen till den nya gymnasielagen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Dahlqvist; Lina Solin Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa hos ungdomar så som det beskrivs i dagstidningar : - En kvalitativ textanalys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adam Ramstedt; Simon Kindbom Höydahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER