Sökning: "Textanalys teman"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden Textanalys teman.

 1. 1. SOLBRUNHET – ETT OHÄLSOSAMT IDEAL I EN HÄLSOSAM GENRE? - En kvalitativ studie om solning och solbrunhet i ett svenskt hälso- och träningsmagasin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Nilsen; Jonas Sehlin; Anna Särén; [2020-06-03]
  Nyckelord :Solning; solbränna; solbrunhet; malignt melanom; skönhets- ideal; livsstil; träning och hälsa; semiotisk bildanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Studien vill djupare undersöka hur det svenska hälso- och träningsmagasinet Topphälsa förhåller sig till det faktum att exponering för solens strålar kan vara farligt och en problematisk aspekt av en livsstil. Vidare vill studien undersöka huruvida det går att se några förändringar kring detta förhållningssätt år 2008 jämfört med 2018. LÄS MER

 2. 2. Maktrelationer i skönlitteratur för 6-9-åringar - traditionella eller banbrytande? : En analys av del 1 och del 4 i Handbok för superhjältar ur ett critical literacy-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Jakobsson; Sara Sundbom; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; maktrelationer; skönlitteratur; årskurs F-3; åldrarna 6-9;

  Sammanfattning : I undervisningen kan skönlitteratur användas på många sätt - som underhållning eller som ett sätt att inhämta kunskap genom att kritiskt granska det lästa. Språk, litteratur och makt är nära sammankopplade och barn identifierar sig ofta med och kan ta efter de (ofta stereotypa) beteenden som karaktärerna uppvisar. LÄS MER

 3. 3. Världens bästa författare är inte en författarinna : En läromedelsanalys om kvinnlig och manlig författarrepresentation och hur de beskrivs i läromedel i svenska 2 för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Engblom; Mathilda Claesson; [2020]
  Nyckelord :läromedelsanalys; svenska; genusteori; representation; beskrivningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket utrymme kvinnliga respektive manliga författare ges och hur de presenteras i läromedel i svenska 2 för gymnasiet. Inledningsvis presenteras vår teoretiska utgångspunkt som grundar sig i Yvonne Hirdmans genusteori och även centrala begrepp behandlas. LÄS MER

 4. 4. ”Han vill underhålla, men också ta läsaren i handen” : En textanalys av bokomslagets baksidestext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :David Sveder; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker 26 baksidestexter till skönlitterära böcker inom kategorierna bästsäljande böcker och kritikerrosade böcker. Syftet är att urskilja textmönster i baksidestexten och se om kritikerrosade böcker presenterar deras övergripande teman. Uppsatsen bygger vidare på litteraturvetenskapliga analyser av bokomslag. LÄS MER

 5. 5. ''FÅTAL PLATSER KVAR'' : en kvalitativ textanalys av Malmö Nations rekryteringsarbete på Facebook hösten 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alicia Svensson; Camilla Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Facebook; organisationsteori; Malmö Nation; mytologi; textanalys; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Malmö Nation är en av tolv studentnationer i Lund och drivs som en ideell organisation av engagerade studenter. Denna studie undersöker hur Malmö Nation som organisation har valt att framställa sig under deras rekryteringsperiod hösten 2018, via Facebook. LÄS MER