Sökning: "Textdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Textdesign.

 1. 1. Att informera om neonatalvård : En studie om hur text och bild i samverkan kan påverka upplevd trygghet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sanna Ek; [2019]
  Nyckelord :begriplighet; informationsdesign; kunskap; läsbarhet; neonatalvård; textdesign; trygghet; vårdinformation.;

  Sammanfattning : Neonatalvårdsinformationen är svår att nationellt standardisera då Sverige har regionala skillnader i både avdelningsinformationen och vårdrutinerna. Syftet med detta arbete var att undersöka neonatalvårdsinformationen i vårdkedjans olika steg: före, under och efter en förlossning. LÄS MER

 2. 2. Du är inte ensam : Hur en kommun kan använda sig av retorik och berättarteknik i informationsmarterial för att nå ut till barn och ungdomar i utsatta miljöer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Information design; text design; rhetoric; narrative; alcohol; drugs; Informationsdesign; textdesign; retorik; berättarteknik; alkohol; droger; utsatt målgrupp;

  Sammanfattning : In Sweden there are about 385,000 children and adolescents living with one or two parents who abuse alcohol. All over the country there is several organizations and operations that work to provide these children with a place where they can speak out, regain trust in adults and grow as people. LÄS MER

 3. 3. En språklig verktygslåda : En undersökning om hur en grafisk språkprofil kan nyttjas i utformningen av multimodal, extern kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ellenor Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Visuell hierarki; semiotisk modalitet; multimodalitet; voice; värdeord; värdemeningar.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet i textdesign var att skapa en grafisk språkprofil och en ny nyhetsmall till Bokförlaget Langenskiöld. Det är en studie i hur man kan använda sig av multimodalitet, visuell hierarki, voice, bildspråkoch värdeord och/eller värdemeningar till förmån för att skapa tydlig och effektiv kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Gilla, dela och kommentera: : En undersökning i hur riktlinjer kan utformas för att vägleda och ge stöd till anställda med olika erfarenheter inom kommunikation på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Fagerström; [2018]
  Nyckelord :sociala medier; kommunikation; företagskommunikation; riktlinjer;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i informationsdesign, med inriktning textdesign. Syftet med arbetet är att undersöka hur riktlinjer kan skapas som kan användas av anställda på en arbetsplats med olika erfarenheter av sociala medier. LÄS MER

 5. 5. "Men du ser ju inte ut att ha ont" : En studie om hur berättartekniska och retoriska grepp kan öka förståelsen hos unga anhöriga för hur det är att leva med fibromyalgi.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alexandra Holm; [2018]
  Nyckelord :information design; narrative; rhetoric; multimodality; fibromyalgia; metaphors; similes; informationsdesign; berättarteknik; retorik; fibromyalgi; textdesign; multimodalitet; metafor; liknelser; berättelse;

  Sammanfattning : Unga personer som lider av den kroniska sjukdomen fibromyalgi upplever att jämnåriga anhöriga ofta har svårt att förstå vad sjukdomen innebär och hur den påverkar vardagen för den som har det. I detta examensarbete i Informationsdesign undersöks hur berättartekniska och retoriska grepp kan användas i text och bild för att öka förståelsen för hur det är att leva med fibromyalgi. LÄS MER