Sökning: "Textdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Textdesign.

 1. 1. Sätt punkt för trasiga texter : Hur myndigheter på ett formaliserat sätt och med hjälp av klarspråk samt bild och text i samverkan, kan bidra till attraktiva och trovärdiga rekryteringsannonser.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therése Norén; [2020]
  Nyckelord :Rekryteringstexter; rekryteringsannonser; klarspråk; bild; text; bildtext; paratext; punktlista; ledtrådsstrukturer; rekryteringskonsulter; jobbsökare; skrivprocess; textdesign.;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete har jag studerat hur myndigheter kan utveckla och förbättra sina rekryteringstexter i syfte att dessa ska attrahera målgruppen jobbsökare i så hög grad som möjligt. I studien har jag använt tre olika metoder: textanalys, enkät och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell kommunikation : Hur tydlig och begriplig information till personer med annat modersmål kan stödja social inkludering på arbetsmarknadsutbildningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Olsson Martina; [2020]
  Nyckelord :textdesign; information; skriven information; begriplighet; klarspråk; lättläst; annat modersmål; interkulturell kommunikation; social inkludering; text och bild; informationsdesign;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning Textdesign. Arbetet går ut på att undersöka hur introducerande information på arbetsmarknadsutbildningar kan utformas för att vara tydlig för en målgrupp som inte har svenska som modersmål. LÄS MER

 3. 3. Att förstå förkortningar : En studie om hur associationer och textsammanhang kan underlätta för lärande, förståelse och minne vid läsning av en initialism- och akronymtät text

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lina Luthman; [2020]
  Nyckelord :Abbreviations; cognition; memory; comprehension; learning; readability; Förkortningar; kognition; minne; förståelse; lärande; läsbarhet;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i textdesign som bygger på ett uppdrag från Energy Evolution Center. Tillsammans med Mälardalens högskola har Energy Evolution Center tagit fram en metodhandbok för mätning och verifiering av energiprestanda som ännu inte är utgiven. LÄS MER

 4. 4. Att informera om neonatalvård : En studie om hur text och bild i samverkan kan påverka upplevd trygghet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sanna Ek; [2019]
  Nyckelord :begriplighet; informationsdesign; kunskap; läsbarhet; neonatalvård; textdesign; trygghet; vårdinformation.;

  Sammanfattning : Neonatalvårdsinformationen är svår att nationellt standardisera då Sverige har regionala skillnader i både avdelningsinformationen och vårdrutinerna. Syftet med detta arbete var att undersöka neonatalvårdsinformationen i vårdkedjans olika steg: före, under och efter en förlossning. LÄS MER

 5. 5. Riktade riktlinjer : En undersökning om hur ett instagramkonto medriktlinjer om klarspråk och multimodalitet kan användas vid inlägg på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rasmus Linde; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project in text design was to create an Instagram account for the Södermanland Football Association which contains guidelines on how posts on Instagram can be designed. The study shows how to use clear language, multimodality and design to create uniform effective communication. LÄS MER