Sökning: "Textfragment"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Textfragment.

 1. 1. Där du slutar tar jag vid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Alva Noreen; [2020-07-08]
  Nyckelord :Installation; Rum; Bildrum; Bok; Textfragment; Dockskåpsmetod;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om ett möblerande och ommöblerande med mina olika material och objekt. Ett arrangerande och återanvändande som kommit att bli min arbetsmetod, som jag valt att kalla Dockskåpsmetoden. En process där det ena slutar tar det andra vid. LÄS MER

 2. 2. Olydnadens Agens : Konst Politik Pedagogik – en icke-linjär studie

  Magister-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Tova Björkquist; [2018]
  Nyckelord :konst; pedagogik; politik; icke-linjärt; bildpedagogik; offentliga rum; handlande; agens; subjektskapande; olydnad; folkhögskola;

  Sammanfattning : I denna undersökning kan du läsa om hur konstnärliga strategier har använts som didaktiska redskap i bildundervisning och hur dessa kan synliggöra en radikal potential inom bildpedagogik. Studien handlar om konst, om politik och om pedagogik. Med konst menar jag framförallt konstnärligt tänkande, ett undersökande, ett förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. ibid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Annika Wahlström; [2012-06-29]
  Nyckelord :Textil; Kläder; Formgivning;

  Sammanfattning : Det objekt som mitt examensarbete har resulterat i är ett tredimensionellt pussel utan uppenbar lösning. Rent konkret består det av ett antal kuber försedda med textfragment. Med hjälp av (och ibland stjälp) av magneter går de att kombinera på olika sätt och på sätt bilda nya meningar. LÄS MER