Sökning: "Textil tryck"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Textil tryck.

 1. 1. Rapporteringskravets påverkan på hållbarhetsrapporteringen : En jämförelse av innehållet mellan fyra olika branscher

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niclas Arvidsson; Jonatan Alvarson; [2021]
  Nyckelord :Stakeholder; Stakeholder Theory; legitimacy theory; CSR-reporting; Sustainability report; Triple bottom line; reporting requirements.; Intressenter; intressentteorin; legitimitetsteorin; CSR-rapportering; hållbarhetsredovisning; Triple Bottom Line; rapporteringskrav;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit ett växande samtalsämne och ett ökat tryck på hållbarhet har lett till att ett lagkrav har tillsatts för att företag ska redovisa hållbarhet i årsredovisningen. Bland annat har GRI tagit fram riktlinjer för en tydlig struktur för hållbarhetsredovisningen men problemet är att företaget jobbar med olika intressenter och använder sig av olika indikatorer vid redovisningen vilket i sin tur gör det svårt att jämföra olika hållbarhetsredovisningar med varandra. LÄS MER

 2. 2. För det tredje syskonet : Simulerad användning av trikåkvaliteter med eller utan tryck i olika konstruktion och material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erica Petersson; Andrea Kutchoukov; [2021]
  Nyckelord :Livscykel; kvalitet; kvalitetsförbättringar; livslängd; plagg; barnplagg; testmetoder;

  Sammanfattning : En textilprodukts livscykel innefattar flera steg av resursintensiva och förorenade processer som ger ett avtryck på miljö, från råvaruutvinning till avfalls-hantering. För att minska textilindustrins klimatpåverkan krävs det att plaggen användas under en längre tid för att minska konsumtionen. LÄS MER

 3. 3. Förbättra stickegenskaperna hos pappersgarn från svenska skogar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linn Renberg Bustos; Jennifer Fornell; [2021]
  Nyckelord :Pappersgarn; friktion; sticka;

  Sammanfattning : Med en värld som blir allt mer digitaliserad, där svenska skogsbruk har ett överflöd på pappersmassa. Samtidigt finns en marknad som efterfrågar textilier som ofta är negativa för både hälsa och ekosystem, finns ett behov av förändring. LÄS MER

 4. 4. Distributional justice in Swedish-global value chain partnerships for sustainable textile production : A case study on economic distribution within the Sweden Textile Water Initiative

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ingrid Myhr Radell; [2021]
  Nyckelord :RSCM; PPDP; sustainability; textiles; partnerships; investments; value chain; RSCM; PPDP; hållbarhet; textil; partnerskap; investeringar; värdekedja;

  Sammanfattning : Due to the textile industry’s polluting impact on aquatic environments the Sweden Textile Water Initiative (STWI) was established. This Sida funded collaboration between SIWI (Stockholm International Water Institute), Swedish fashion brands and their suppliers received international recognition for their success in achieving tangible environmental results after implementing sustainability measures at the suppliers. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av lämpligt tryck att tillämpa i medicinska sensoriska plagg : Vilket tryck mot huden krävs för tillförlitliga signaler från textila sensorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carmina Lacson; Alice Johansson; [2021]
  Nyckelord :Wearable garment; Pressure measurement; Medical garment; Electronic measurement; Skin electrode impedance; Anthropometry; Sensoriska plagg; Tryckmätning; Medicinska plagg; Elektroniska mätningar; Hud-elektrodimpedans; Antropometri  ;

  Sammanfattning : För att kunna underlätta för sjukvården, både med avseende att belastning och för att underlätta för patienter med allergier mot t.ex. limmet som används för att fästa elektroder mot kroppen, arbetas det med att ta fram sensoriska plagg. LÄS MER