Sökning: "Textilslöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Textilslöjd.

 1. 1. Vart tog formgivningen vägen? : En kvalitativ intervjustudie om formgivning i textilslöjden.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jenny Johansson; Olivia Jansson; [2021]
  Nyckelord :Slöjd; textilslöjd; formgivning; design; slöjdundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur verksamma behöriga slöjdlärare arbetar med formgivning i sin undervisning. Vi båda har studerat slöjd vid Linköpings universitet där vi upplever att det var stort fokus på formgivningen och därför är det intressant att göra denna studie med fokus på formgivning. LÄS MER

 2. 2. Hur kan det visuella bli taktilt? : Textilslöjdlärares pespektiv på arbetet med en elev med blindhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ulrika Johansson Staffans; [2020]
  Nyckelord :blindhet; synnedsättning; textilslöjd; slöjd; instruktioner; anpassningar; taktil pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hantverksaktivism & samhällsengagemang. En studie i grundskoleelevers uppfattning av textilslöjd i närsamhället.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Elisabeth Grönberg; [2020]
  Nyckelord :hantverksaktivism; slöjden i samhället; kommunikation; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever i årskurs 5 och 9 uppfattar textilslöjden i närsamhället före och efter de arbetat konkret med en uppgift inspirerad av hantverksaktivism och textilslöjdens kommunikativa funktion. Textilslöjd i närsamhället är ett abstrakt koncept som elever generellt har svårt att uppfatta. LÄS MER

 4. 4. Textilslöjd - en väg mot hållbar utveckling : En kvalitativ studie om textillärares arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anne-Charlotte Lundh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how textile teachers are experiencing and describing their work towards a sustainable society. Since our consumption of clothes is constantly increasing which generates mountains of textile waste, this study seeks to increase the understanding of the problem. LÄS MER

 5. 5. Hjälpande eller stjälpande handarbete : Om elevers koncentration vid teoretiska genomgångar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Vanja Tillén Valler; [2018]
  Nyckelord :Nåltovning; Textilslöjd; Koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka huruvida lärare upplevde att elevers koncentrationsförmåga förbättrades vid teoretiska genomgångar om de samtidigt fick ägna sig åt en enkel aktivitet i form av handarbete. Först genomfördes en mindre intervju med respondenterna, två lärare, kring nuläget vid teoretiska genomgångar. LÄS MER