Sökning: "Textilslöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Textilslöjd.

 1. 1. Motivation att skissa i slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Fanny Hautefaye Likus; [2023]
  Nyckelord :Motivation; skiss; lust; idéutveckling; textilslöjd;

  Sammanfattning : I slöjden så upplever lärare att eleverna gärna vill hoppa över idéutvecklingsfasen genom skiss och ”sätta i gång” trots att de behöver en välutvecklad idé för att faktiskt kunna starta sitt slöjdarbete. Syftet med den här undersökningen blev därför att försöka få reda på vad eleverna själva upplever kring sin motivation att delta i idéutvecklingsarbetet genom skiss. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av hantverkstekniker i textilslöjd : En kvalitativ studie om vad som styr textilslöjdslärares undervisningsval i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Åsa Wallgren Svedén; [2022]
  Nyckelord :Textilslöjd; hantverkstekniker; fantasi; progression;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vad textilslöjdslärare upplever som påverkansfaktorer för vilka hantverkstekniker de väljer att undervisa eleverna i under mellanstadiet samt vad de bedömer som önskvärda hantverkskunskaper hos eleverna inför högstadiet. Studien har genomförts med en kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer och i studiens planering och genomförande samt för att diskutera och analysera studiens kommande resultat så användes ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Slöjdens betydelse för elevers välbefinnande : En studie om hur slöjden bidrar till elevers välmående i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Larsson; Kerstin Kretschmar; [2022]
  Nyckelord :slöjd; välbefinnande; relationer; kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka elevers upplevelser av lektioner i textilslöjd med fokus på välbefinnande. Under de år som vi har varit både lärarstudenter och yrkesutövande lärare inom textilslöjd har vi båda reflekterat över och intresserat oss för elevers mående, speciellt när de har slöjd och lär sig olika hantverkstekniker. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar digitaliseringen den enskilde lärarensundervisning i ämnet Hem- och konsumentkunskap?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Victor Holm; [2022]
  Nyckelord :Digitization; digital tools; IT knowledge; Digitalisering; digitala verktyg; IT-kunskap;

  Sammanfattning : Svenska skolan har genomgått många förändringar, däribland inkluderingen av digitala hjälpmedel i undervisningen. Ökad användning av digitala verktyg ställer krav på lärarna, det vill säga att de måste öka sitt digitala kunnande i takt med utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Slöjdkärringen är schysst : En kvalitativ intervjustudie av seniora textilslöjdlärares upplevelser av status och relationer i textilslöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Lindberg; Kajsa Wittboldt; [2022]
  Nyckelord :Läroplan; styrdokument; lärarroller;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka hur seniora textilslöjdslärare har upplevt att deras relationer till eleverna samt hur textilslöjdens status har varit och förändrats i skolan från och med att det infördes i skolan 1962, exempelvis i och med nya läroplaner eller samhällsförändringar. Empirin har inhämtats under enskilda intervjuer med åtta seniora textilslöjdslärare och därefter analyserats tematiskt. LÄS MER