Sökning: "Texture"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet Texture.

 1. 1. Come get your honey

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Anette Junebro; [2019-07-12]
  Nyckelord :Textil; Kläder; Formgivning; Steneby;

  Sammanfattning : Författarens egna ämnesord: textile, surface, texture, body, experimental, materiality, costume, laser cut, honeycomb.... LÄS MER

 2. 2. Active Stereo Reconstruction using Deep Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Helena Kihlström; [2019]
  Nyckelord :Computer Vision; Deep Learning; Stereo Reconstruction;

  Sammanfattning : Depth estimation using stereo images is an important task in many computer vision applications. A stereo camera contains two image sensors that observe the scene from slightly different viewpoints, making it possible to find the depth of the scene. An active stereo camera also uses a laser projector that projects a pattern into the scene. LÄS MER

 3. 3. Genotyping ethylene production genes Md-ACS1 and Md-ACO1 for markerassisted selection in apple

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Johan Lundmark; [2019]
  Nyckelord :malus domestica; ripening; fruit firmness; shelf-life; storage; nordic; Baltic;

  Sammanfattning : Texture, firmness and storability are among the most important traits for fruit quality in apple. Consumers are increasingly demanding apples with a “crispy texture”, and the market is offering a premium for a longer shelf life, which has as a result generated an increased interest from plant breeders to meet these demands. LÄS MER

 4. 4. Normalized Convolution Network and Dataset Generation for Refining Stereo Disparity Maps

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende; Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Daniel Cranston; Filip Skarfelt; [2019]
  Nyckelord :Disparity Map; Disparity Refinement; Dataset Generation; Neural Network; Normalized Convolution;

  Sammanfattning : Finding disparity maps between stereo images is a well studied topic within computer vision. While both classical and machine learning approaches exist in the literature, they frequently struggle to correctly solve the disparity in regions with low texture, sharp edges or occlusions. LÄS MER

 5. 5. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER