Sökning: "Thérèse Bennshagen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Thérèse Bennshagen.

 1. 1. Refusing Medical Treatment due to Mental Capacity - A Study of the Concept of a Valid Consent and What the Healthcare Personnel's Obligations are When the Patient has not Given an Informed Consent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; Mental Capacity; Legal Capacity; Administrative Law; Social and Welfare Law; Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay has two purposes: to examine how much the patient has to understand to be able to consent to medical treatment and what the healthcare personnel's obligations are when the consent is not informed. Regarding the first purpose I concluded that there is no explicit requirement of a certain mental capacity to consent but that if one considered an uninformed consent to constitute a forced bodily intervention, which is prohibited in Chapter 2 Section 6 Instrument of the Government, then medical treatment can be refused. LÄS MER

 2. 2. Providing a Child with a Family, Not a Family with a Child - A Study in the ECtHR Case Law Regarding the Right to Adopt for Homosexual Persons from a Child's Rights Perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2020]
  Nyckelord :The European Court of Human Rights; The European Convention on Human Rights; The rights of homosexual persons; Adoption; The right to respect for family life; The child s interests; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The traditional family as a heterosexual married couple with children is a norm that is increasingly being questioned and other family constellations are getting more common. In this context the relations and families of homosexual persons are being highlighted and prejudices against them are less tolerated. LÄS MER

 3. 3. Breivik- bilden av en terrorist : en jämförelse mellan mediers och akademins förståelse av begreppet terrorism i fallet Anders Behring Breivik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2016]
  Nyckelord :qualitative content analysis; ensamvargsterrorist; ensamvargsterrorism; lone wolf terrorist; lone wolf terrorism; Anders Behring Breivik; terrorister; terrorism; terrorists; Utøja; kvalitativ innehållsanalys; media framing; mänskliga rättigheter; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Något som är det största hindret i arbetet mot terrorism är att vi inte kan nå kon-sensus om vad terrorism är och vilka som klassas som terrorister. Detta skapar stor förvirring inom både akademins tolkning av fenomenet men också inom me-dias rapportering av det. LÄS MER

 4. 4. Det svenska biståndets problematik : och varför vi måste ifrågasätta det mer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2014]
  Nyckelord :maktrelationer; diskursrätt; kritisk diskursanalys; identitet; partnerskap; bistånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines the financial aid that the Swedish government grant poor countries, mainly the so called third world countries. Most papers about financial aid focuses on the effects of it. LÄS MER