Sökning: "Thérèse Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden Thérèse Nilsson.

 1. 1. Den fysiska lärmiljön på förskolan : Vilka didaktiska val gör förskollärare vid planering och utformning av förskolans fysiska lärmiljö?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jasmine Nilsson; Therése Brorsson; [2023]
  Nyckelord :Lärmiljö; artefakter; material; didaktik; inflytande; Montessori; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Följande examensarbete handlar om förskolans fysiska lärmiljö utifrån ett förskollärarperspektiv. Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare resonerar när de planerar och konstruerar den fysiska lärmiljön på avdelningen samt hur barnen ges inflytande i denna process. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevelser och reflektioner kring matematiksvårigheter : - En intervjustudie om lärares dagliga arbete kring matematiksvårigheter i med och motgång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Jonsson; Caroline Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Specialpedagogiska perspektiv; generella matematiksvårigheter; specifika matematiksvårigheter; specialpedagogiskt stöd; elever i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Barns matematiska utveckling börjar redan i spädbarnsåldern. När eleverna kommer till skolan kommer de med skilda förkunskaper, förutsättningar och behov. Utifrån detta bör undervisningen inte utformas lika för alla elever. LÄS MER

 3. 3. Optimal Capacity Connection Queue Management for TSOs and DSOs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi

  Författare :Therese Nilsson Rova; [2023]
  Nyckelord :Power System Optimization; Connection Queue Management; Genetic Algorithm; Transmission Expansion Planning;

  Sammanfattning : As the electricity demand increases dramatically in Sweden, the need of using the existing electricity grid as efficiently as possible gains more importance. Simultaneously as needs expand, so does production in the form of wind parks and solar parks. LÄS MER

 4. 4. Dagdrömmande och dess påverkan på individen : En kvalitativ studie som belyser dagdrömmandets effekt på individens emotioner och välmående

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ada Kapetanovic; Therese Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Daydreaming; emotion-management; health; goal-setting; future vision; dagdrömmeri; emotionshantering; välmående; målsättning; framtidsvisioner;

  Sammanfattning : Dagdrömmar är ett vanligt förekommande fenomen, dock är dess samband med emotionshantering relativt outforskat. Syftet med studien var att öka förståelsen för dagdrömmar och dess upplevelse av och påverkan på individen. I studien valde vi att belysa fenomenet dagdrömmar som ett eventuellt sätt att hantera emotioner. LÄS MER

 5. 5. Högläsningens påverkan på elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Johansson; Ellinor Nilsson; [2022]
  Nyckelord :högläsning; ordförråd; språkutvecklande undervisning; årskurs f-3;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ta reda på vilka arbetssätt som gynnar elevers språkutveckling och vilka språkliga kunskaper lärare anser att eleverna utvecklar. Studien syftar även till att ta reda på varför lärare väljer att arbeta med just högläsning. LÄS MER