Sökning: "Thérèse Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Thérèse Nilsson.

 1. 1. Att befinna sig i samma rum som döden : En litteraturstudie om sjuksköterskans coping-strategier i dödens väntrum vid livets slut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Nilsson; Therése Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Coping; Coping-strategies; Death; Dying; End of life; Experience; Nurses Palliative care;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Döden är ett tabubelagt ämne för många. I sjuksköterskeprofessionen ingår det att kunna bemöta döende patienter och ge god vård i livets slut. Dock saknas det rekommendationer för vilka slags coping-strategier sjuksköterskan själv kan använda för att kunna hantera den krävande situationen. LÄS MER

 2. 2. Prostatacancer – mäns upplevelser efter radikal prostatektomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Nilsson; Felicia Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Radikal prostatektomi; prostatacancer; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett influerat utbildningsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Max; Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :yrkesprogram; genus; utbildningsval; självuppfattning; motstånd;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad där andelen män och kvinnor skiljer sig inom olika branscher. Även om arbetet för en jämställd arbetsmarknad har utvecklats tenderar killar och tjejer att välja könsstereotypiska program på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Examensarbete komfortlab : Undersökning av värmelaster med två-nivåers faktorförsök

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Therese Nilsson; Therése Andersson; [2018]
  Nyckelord :Två-nivåers faktorförsök;

  Sammanfattning : The goal of this study was to investigate future controls of heating loads in a comfort laboratory. The laboratory room is used to simulate how the room comfort will change by using one or more cooling beams. External walls can be used to test different room sizes, and heat effects can be provided from the floor and one wall. LÄS MER

 5. 5. Crisis Communication through Social Media, yay or nay? : A Qualititative Study of Stakeholder´s Corporate Reputation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Therése Pauldén; Karolina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate reputation; affective reputation; cognitive reputation; crisis communication; eWOM;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this paper is to extend the understanding of stakeholders’ corporate reputation regarding a brand’s crisis communication.                                                                   Research Questions:  How are stakeholders’ cognitive reputation affected after exposure of the crisis communication and the generated eWOM? How are stakeholders’ affective reputation affected after exposure of the crisis communication and the generated eWOM?   Methodology:The research was of qualitative nature and had an explorative approach. LÄS MER