Sökning: "Thérèse Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Thérèse Nilsson.

 1. 1. Med rätt stöd hade allting löst sig, eller? : Enhetschefers syn på de nedskärningar som sker inom LSS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :budget; consequences; cuts; middle manager.; budget; enhetschef; handlingsutrymme; konsekvenser; nedskärning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats byggs på de besparingar som sker inom lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. Lagen antogs för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, men även för att ge en möjlighet till självbestämmande och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Battery Storage for Grid Application : A case study of implementing a Lithium-ion storage system for power peak shaving and energy arbitrage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Eszter Abran; Elin Andersson; Therese Nilsson Rova; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Large scale Lithium-ion battery energy storage systems (BESS) for stationary power grid application is a developing field among energy storage technologies. Predictions indicate an increased use of the technology which offers a solution to the challenges that the increasing share of intermittent energy sources causes on the power grid. LÄS MER

 3. 3. Samarbete mellan SvA-lärare och klasslärare : en kvalitativ studie av lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elina Heiman; Therese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Communities of Practice; klasslärare; samarbete; språkutveckling SvA-lärare; svenska som andraspråk; SvA-elever;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap genom att undersöka ett antal lärares uppfattningar beträffande samarbetet mellan SvA-lärare och klasslärare. Studien syftar även till att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som de tycker sig se i det samarbetet. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers perspektiv på tecken som alternativ och kompletterande kommunikation : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Therese Nilsson; Annica Sjölin; [2021]
  Nyckelord :kommunikation; tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; takk; språk och kommunikation; mediering; multimodalitet; redskap och verktyg ;

  Sammanfattning : Inledning Denna studie handlar om användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) kopplat till kommunikation. I förskolans verksamhet finns det barn med olika behov när det kommer till att kommunicera. LÄS MER

 5. 5. Nudging in the right direction : A qualitative study on nudging online grocery store environments

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Thérése Nelson; Jessica Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Consumer behavior; digital nudging; grocery store industry; nudging; online.;

  Sammanfattning : Problem: Nudging has come to be widely used by organizations who wish to influence the choices of their consumers. This concept has been greatly praised, criticized, discussed, and researched; however, this has mostly been set in offline environments, making nudging in online environments an area in need of further research. LÄS MER