Sökning: "Thérèse Nilsson"

Visar resultat 16 - 20 av 106 uppsatser innehållade orden Thérèse Nilsson.

 1. 16. Locus of control och aggressioner vid datorspelande. : Finns det någon koppling?

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Desireé Nilsson; Therese Åkerlind; [2016]
  Nyckelord :datorspel; aggressioner; kontrollokus; locus of control;

  Sammanfattning : Aggression är en känsla och beteende som visar sig både i kroppsliga uttryck, som muskel spänningar, och förändringar i humöret för att antingen skydda sig mot hot eller försöka försvara sin känsla av kontroll. Studien undersökte hur individer som spelade våldsamma datorspel uppfattade sin aggression, och ifall kontrollokus (locus of control) hade betydelse för fyra olika typer av aggressioner, verbal, fysisk, intern eller extern. LÄS MER

 2. 17. Omvårdnadsåtgärder för att förebygga patienters preoperativa oro och ångest. : En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Therese Kax; Jenny Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Anxiety; care; general anesthesia; nurse; surgery.; Generell anestesi; kirurgi; omvårdnad; oro och ångest; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Det är vanligt att patienter som ska genomgå en operation upplever oro och ångest. Oro och ångest är en känslomässig och fysisk reaktion som påverkar människor på olika sätt. Det är sjuksköterskans arbetsuppgift att tillämpa omvårdnadsåtgärder för att lindra patienters oro och ångest. LÄS MER

 3. 18. Sjuksköterskans upplevelser av att använda det mekaniska hjälpmedlet LUCAS vid prehospitala hjärtstopp : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linn Graad; Therese Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Introduktion av Lund University Cardiac Assist System (LUCAS) i ambulanssjukvården i samband med hjärtstopp har medfört en säkrare arbetsmiljö för ambulanspersonal. LUCAS frigör resurser och har upplevts som ett bra hjälpmedel som ökar säkerheten under transport. LÄS MER

 4. 19. Awesome Fragrance Company : Utveckling av en e-butik för parfymprover

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hugo Ahrengart; Therese Borg; David Magnuson; Victor Nilsson; Beatrice Partain; Carl Voss-Lagerlund; Mattias Wagner; [2016]
  Nyckelord :användbarhet; webbutveckling;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis accounts for the results and takeaways from the process of developing the web application for Awesome Fragrance Company. The goal of this thesis is to provide an increased understanding of how a usable web application can be designed, by studying the development of an online store with the purpose of selling fragrance samples. LÄS MER

 5. 20. ”Det händer inte mig” En studie om utsatta kvinnors upplevelser av våldsrelationens konsekvenser.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Irena Trlin; Therese Nilsson; [2015]
  Nyckelord :domestic violence; victim; survivor; stigma theory; narrative theory; turning point; psychosocial consequences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Summary: The purpose of this study was to look at autobiographies through qualitative methods. The autobiographies have been written by women who have been victims of domestic violence. LÄS MER