Sökning: "Thalia Ferguson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thalia Ferguson.

  1. 1. Smärta och intellektuell funktionsnedsättning - Vårdpersonalens förmågor och erfarenheter av att kommunicera och uppmärksamma smärta

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Annika Andersson; Thalia Ferguson; [2015-04-20]
    Nyckelord :Smärta; Intellektuell funktionsnedsättningar; vårdpersonal; kommunikation;

    Sammanfattning : Introduktion. Som sjuksköterska är möten med patienter som har intellektuella funktionshinder (IF) relativt vanliga. De söker sig till vården för bland annat smärta och på grund av kommunikationssvårigheter som ofta går hand i hand med IF blir det komplicerat när det kommer till att bedöma vårdbehovet. LÄS MER