Sökning: "Tham"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Tham.

 1. 1. DESIGNA KULTURARVET Metodutveckling för förbättrad kommunikation mellan yrkesgrupper i kulturarvsfrågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Louise Björk; [2018-10-17]
  Nyckelord :Kulturarvsdesign; Tham; abakus; Falkenbergs stadshus;

  Sammanfattning : In the process of sustainable development the built heritage could be an asset. Although if it is not used it israrely cared for, and therefor not considered as such. Eleonora Lupo, ass. professor at Politecnico di Milanoclaims that the cultural heritage can be enhanced and activated by the process of designing a new content ofit. LÄS MER

 2. 2. Vem har tid för fritid? : En kvantitativ studie om tidsbrist och dess sociala orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Wilhelm Tham; [2018]
  Nyckelord :Tidsbrist; social klass; kön;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks de sociala orsakerna bakom individers upplevelse av tidsbrist. I synnerhet studeras känslan av tidsbrist i relation till social klass respektive kön, där social klass mäts i utbildning och inkomst. LÄS MER

 3. 3. Application of Amazon Web Services in software development

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Werlinder; Emelie Tham; [2018]
  Nyckelord :Cloud computing; Amazon Alexa; Learnability; Amazon Web Services; Software; Cloud computing services; Cloud computing; Amazon Alexa; Learnability; Amazon Web Services; Molntjänster;

  Sammanfattning : During these last recent years cloud computing and cloud services have started to gain traction, which has been most notable among companies. Amazon have proven to be one of the powerhouses on providing scalable and flexible cloud computing services. However, cloud computing is still a relatively new area. LÄS MER

 4. 4. Straffrätt och politik: En kvalitativ innehållsanalys av riksdagspartiernas straffrättspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Markus Tillman; [2018]
  Nyckelord :allmänt rättsmedvetande; kriminalisering; straffrättslig politik; vedergällning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur väl riksdagspartiernas straffrättsliga politik överensstämmer med den kriminologisk forskningen rörande detta ämne, samt möjliga förklaringar till detta förhållande mellan politik och forskning. Det material som används utgörs av riksdagspartiernas partipolitik och valprogram inför riksdagsvalet 2018, och analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. A Lazy to Strict Language Compiler

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Philip Tham; [2017-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The evaluation strategies of programming languages can be broadly categorised as strictor lazy. A common approach to strict evaluation is to implement a call-by-value semanticsthat always evaluates expressions when they are bound to variables, while lazyevaluation is often implemented as call-by-need semantics that evaluates expressionswhen they are needed for some computation. LÄS MER