Sökning: "Tham"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Tham.

 1. 1. Att förneka en kris - Spiralmodell med 5 faser applicerad på Venezuela åren 2013-2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Forsberg; Caroline Tham Johansson; [2019]
  Nyckelord :Demokrati; FN; Mänskliga rättigheter; Spiralmodell; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är nu 3 miljoner människor som flytt från Venezuela. Detta är till följd av den stora bristen på mat och medicin samt en hyperinflation som gjort att en vanlig lön förlorat sitt värde. Venezuela var tidigare ett av de rikaste länderna i regionen tack vare sina stora oljereserver. LÄS MER

 2. 2. DESIGNA KULTURARVET Metodutveckling för förbättrad kommunikation mellan yrkesgrupper i kulturarvsfrågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Louise Björk; [2018-10-17]
  Nyckelord :Kulturarvsdesign; Tham; abakus; Falkenbergs stadshus;

  Sammanfattning : In the process of sustainable development the built heritage could be an asset. Although if it is not used it israrely cared for, and therefor not considered as such. Eleonora Lupo, ass. professor at Politecnico di Milanoclaims that the cultural heritage can be enhanced and activated by the process of designing a new content ofit. LÄS MER

 3. 3. Kraftens biologi : En läsning av Hegels ”Kraft och förstånd” utifrån Leibniz organiska världsbild

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Wilhelm Tham; [2018]
  Nyckelord :Leibniz; Hegel; force; understanding; self-consciousness; biology; organicism; Leibniz; Hegel; kraft; förstånd; självmedvetande; biologi; organicism;

  Sammanfattning : This work seeks to trace the influence of G.W. Leibniz on G.W. LÄS MER

 4. 4. Vem har tid för fritid? : En kvantitativ studie om tidsbrist och dess sociala orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Wilhelm Tham; [2018]
  Nyckelord :Tidsbrist; social klass; kön;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks de sociala orsakerna bakom individers upplevelse av tidsbrist. I synnerhet studeras känslan av tidsbrist i relation till social klass respektive kön, där social klass mäts i utbildning och inkomst. LÄS MER

 5. 5. Application of Amazon Web Services in software development

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Werlinder; Emelie Tham; [2018]
  Nyckelord :Cloud computing; Amazon Alexa; Learnability; Amazon Web Services; Software; Cloud computing services; Cloud computing; Amazon Alexa; Learnability; Amazon Web Services; Molntjänster;

  Sammanfattning : During these last recent years cloud computing and cloud services have started to gain traction, which has been most notable among companies. Amazon have proven to be one of the powerhouses on providing scalable and flexible cloud computing services. However, cloud computing is still a relatively new area. LÄS MER