Sökning: "Thana Kantasuwan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thana Kantasuwan.

  1. 1. RF front-end CMOS design for build-in-self-test

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

    Författare :Thana Kantasuwan; [2004]
    Nyckelord :Electronics; RF front-end; Attenuator; Low Noise Amplifier; Elektronik;

    Sammanfattning : In this master degree work, a digital attenuator and a low noise amplifier (LNA) have been designed and integrated with the RF front-end receiver for IEEE 802.11b Wireless LAN standard. Firstly, the 4-bit digitally controlled attenuator has been designed with theattenuation range of 50 to 80 dB and reflection coefficient less than -25 dB. LÄS MER