Sökning: "Thanh Nguyen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Thanh Nguyen.

 1. 1. Hur bör kvalitet definieras? : En tvärsnittsstudie om kvalitetstolkning inom offentlig respektive privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ludvig Ahlstrand; Thanh Nguyen; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; service; effektivitet; konkurrens; kvasimarknad; Borås Stad; offentlig sektor; privat sektor; vårdcentral;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur personalen på offentliga och privata vårdcentraler i Borås Stad definierar begreppet kvalitet efter studiens ramar. Datamaterialet samlades in genom att dela ut enkäter, både i pappersform och digitalt. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Business Practices and Customers’ Engagement in the Swedish Coffee Industry : A case study of Löfbergs

  Master-uppsats,

  Författare :Francesca Tognetti; Hang Thanh Nguyet Nguyen; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Corporate Social Responsibility; Customers Engagement; Green Consumption; Transcendence; Sweden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Online algorithms applied to automated alignment of microwave antennas

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Gustav Lilliebrunner; Thanh Binh Nguyen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vietnamese Mumpreneurs? Middle-class Mothers Negotiating Motherhood and Work in Northern Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Thanh-Huong Nguyen; [2017]
  Nyckelord :middle-class; gender roles; motherhood; Northern Vietnam; entrepreneurship; mumpreneur; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the construction of motherhood in Northern Vietnam and how motherhood influences engagement with digital entrepreneurship. The study relies on 10 in-depth interviews with middle-class mothers of young children in urban areas in Northern Vietnam, who are currently running online businesses through Facebook. LÄS MER

 5. 5. Effektiv kommunikation genom digitala kanaler : En undersökning om användandet av lärplattformar inom gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Alexsandra Jansson; Thanh Nguyen; [2016]
  Nyckelord :Organisational communication; information and communication technology; digital communication channels; schools; lärplattformar;

  Sammanfattning : Det svenska skolväsendet har sedan 2000-talet fått övergripande stöd från regeringen för att utveckla den digitaliserade undervisningsformen. Trots detta har upprepande årsrapporter kring IT-användning i skolan visat på brister inom användarkunskap och IT-kompetens utvecklingsmöjligheter. LÄS MER