Sökning: "The Body Shop"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden The Body Shop.

 1. 1. Smink som ställningstagande. En uppsats om etisk konsumtion med exemplet The Body Shop

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Karlsson; Emma Mattsson Brochs; [2019-05-20]
  Nyckelord :kosmetika; The Body Shop; etisk konsumtion; val; identitet; cosmetics; ethical consumption; choice; identity;

  Sammanfattning : This essay set out to investigate how consuming cosmetics can become a statement of ethics, by using The Body Shop brand as an example. Being keen users and make-up artists ourselves we asked: How do our informants use and experience make-up? What pattern of cosmetics consumption can be seen among them and what are they influenced by? In what ways do social media affect their choice of cosmetics? Which ethical decisions are made and how well does their view of The Body Shop agree with the actual ethical profile of the company?Tools of investigation were in-depth interviews, a questionnaire given to 101 individuals and field studies in The Body Shop outlets. LÄS MER

 2. 2. Det goda varumärket : En etnologisk studie av ett företags presentation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Petronella Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :etnologi; varumärken; rädsla; marknadsföring; storytelling; konsumtion; reciprocitet.;

  Sammanfattning : My aim with this study was to examine The Body Shop´s presentation of itself on its Web site, more specifik: how the brand communicates and what kind of stories there is. My conclusion is that the brand communicates through storytelling and with a focus on "good" aspects. LÄS MER

 3. 3. CSR + Hudvård = SANT? : En studie om The Body Shops organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Lina Wahlsten; Mitra Iranshahi; [2019]
  Nyckelord :corporate identity; organizational identity; The Body Shop; CSR; skincare;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research the organizational identity of The Body Shop, how the organisation portrays this identity, and how well they manage to incorporate it in several aspects of the organisation. The research questions were formulated as follows: (1) How does the organisation portray their identity through their website? (2) How do the store employees perceive the identity of the organisation, and in what way do they convey this to their customers? (3) Does the given picture of the organizational identity as seen through the website correspond with the one perceived by the store employees? The theories used to analyze the material were Hatch & Schultz’s VCI model (2003) and Birkigt & Stadler’s model of corporate identity (1986). LÄS MER

 4. 4. Det bortglömda kundsegmentet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Andersson; Fredrika Mellander; Charlotta Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :Kundnöjdhet; plus size-konsument; produktnöjdhet; upplevelsenöjdhet; kroppsuppfattning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om kvinnliga plus size-konsumenter i Sverige har lägre kundnöjdhet än de som handlar från ordinarie sortiment samt undersöka huruvida detta har ett samband med konsumentens kroppsuppfattning, upplevelsenöjdhet och produktnöjdhet. Metod: Kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Måttning : Problematiken kring måttning inför val av storlek vid e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Olebjörk; [2018]
  Nyckelord :Size guide; web shop; body measurement; garment measurements; measuring tape; Storleksguide; e-handel; kroppsmått; plaggmått; måttband;

  Sammanfattning : Denna rapport vill belysa kunders problem med att hitta passande storlek när de handlar kläder i en webbutik. Fokusområdet är att undersöka om det är möjligt för kunder att ta tillförlitliga kroppsmått eller plaggmått med måttband, för att välja passande klädstorlek vid e-handel. LÄS MER