Sökning: "The Bolt"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden The Bolt.

 1. 1. Slagverksutdrag- Att spela tre standard utdrag på tre olika sätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Benjamin Sandberg; [2020-07-06]
  Nyckelord :The Bolt; xylophone; Scheherazade; snare drum; Scheherazade; tambourine; Daniel Nordberg;

  Sammanfattning : This study is about how to play the Bolt by Dmitri Schostakovich, Daniel Nordbergstambourine-etude and the snare drum part in the third movement fromScheherazade by Rimskij- Korsakov in three different ways according to RogerCarlsson (percussionist at the Gothenburg symphony orchestra), Daniel Berg(percussion soloist) and Benjamin Sandberg (author). The author records and playsall the excerpts for four other professional musicians to see which recording theypreferred the most. LÄS MER

 2. 2. Modellförsök avseende bergspänningars betydelse för spännvidd av valv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Minna Larsson; Klara Skoog; [2020]
  Nyckelord :arch; arching; span of arch; rock stress; rock reinforcement; rock bolt; valv; valvbildning; spännvidd; bergspänning; bergförstärkning; bergbult;

  Sammanfattning : Tunnels and anthropogenic underground cavities are a very natural part of our everyday modern life. Especially in larger cities such as Stockholm where the infrastructure reaches far above ground level as well as deep below the surface. LÄS MER

 3. 3. Remote control of frequency inverter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jaldemark Joel; [2020]
  Nyckelord :Cloud; IoT; Cloud-to-Machine; Machine-to-Machine;

  Sammanfattning : Emotron has a frequency inverter on the market that different industries uses in their factories. In case of errors they need to send out service to the factories in order to examine the inverter and find the error. LÄS MER

 4. 4. Dragbelastning av förspända skruvförband

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Sami Dogui; Jegar Sadik; [2020]
  Nyckelord :Master theses; Bolt connection; Pre-stressed bolt; Nut; Washer; Plate; Eurocode 3;

  Sammanfattning : This master theses depicts FEM analysis of bolt joints where the focus is on investigating the stressrelationship between plate and bolt. Two bolts, M8 and M16, have been analyzed where they havebeen prestressed to 70 % of the ultimate tensile strength for steel type 8.8. LÄS MER

 5. 5. Fotogrammetri i en jämförelse med strukturerat ljus 3D-skanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ellenor Persson; [2020]
  Nyckelord :fotogrammetri; 3D-skanning; strukturerat ljus;

  Sammanfattning : On behalf of Umeå University, close-range photogrammetry and 3D scanning with structural light are investigated as methods to create 3D models of physical objects relevant to mechanical engineering. An experimental setup for photogrammetry is constructed and used to scan three different objects: one made of metal, one with different colours and one made of plastic. LÄS MER