Sökning: "The Bolt"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden The Bolt.

 1. 1. Slagverksutdrag- Att spela tre standard utdrag på tre olika sätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Benjamin Sandberg; [2020-07-06]
  Nyckelord :The Bolt; xylophone; Scheherazade; snare drum; Scheherazade; tambourine; Daniel Nordberg;

  Sammanfattning : This study is about how to play the Bolt by Dmitri Schostakovich, Daniel Nordbergstambourine-etude and the snare drum part in the third movement fromScheherazade by Rimskij- Korsakov in three different ways according to RogerCarlsson (percussionist at the Gothenburg symphony orchestra), Daniel Berg(percussion soloist) and Benjamin Sandberg (author). The author records and playsall the excerpts for four other professional musicians to see which recording theypreferred the most. LÄS MER

 2. 2. Modellförsök avseende bergspänningars betydelse för spännvidd av valv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Minna Larsson; Klara Skoog; [2020]
  Nyckelord :arch; arching; span of arch; rock stress; rock reinforcement; rock bolt; valv; valvbildning; spännvidd; bergspänning; bergförstärkning; bergbult;

  Sammanfattning : Tunnels and anthropogenic underground cavities are a very natural part of our everyday modern life. Especially in larger cities such as Stockholm where the infrastructure reaches far above ground level as well as deep below the surface. LÄS MER

 3. 3. Remote control of frequency inverter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jaldemark Joel; [2020]
  Nyckelord :Cloud; IoT; Cloud-to-Machine; Machine-to-Machine;

  Sammanfattning : Emotron has a frequency inverter on the market that different industries uses in their factories. In case of errors they need to send out service to the factories in order to examine the inverter and find the error. LÄS MER

 4. 4. Fotogrammetri i en jämförelse med strukturerat ljus 3D-skanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ellenor Persson; [2020]
  Nyckelord :fotogrammetri; 3D-skanning; strukturerat ljus;

  Sammanfattning : On behalf of Umeå University, close-range photogrammetry and 3D scanning with structural light are investigated as methods to create 3D models of physical objects relevant to mechanical engineering. An experimental setup for photogrammetry is constructed and used to scan three different objects: one made of metal, one with different colours and one made of plastic. LÄS MER

 5. 5. Bergbultsmodell - optimalt och minimalt utförande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Simon Pieslinger; Beatrice Lundquist; [2020]
  Nyckelord :Rock bolts; rock bolt model; torque; rock mechanics; Bergbultar; bergbultsmodell; vridmoment; bergmekanik;

  Sammanfattning : Har du någonsin åkt genom en tunnel och undrat hur det kommer sig att det tunga berget över dig inte kollapsar in i detta hålrum? Har du lagt märke till underliga metallpinnar som sticker ut ur väggar och tak? Dessa metallpinnar är bultar, och de är en del av säkerhetsåtgärderna som ser till att tunnlar över hela Sverige är säkra att färdas i. När en tunnel byggs är det viktigt att ta reda på vilka egenskaper som berget har för att kunna avgöra hur stora säkerhetsåtgärder som bör implementeras. LÄS MER