Sökning: "The Bridge"

Visar resultat 1 - 5 av 989 uppsatser innehållade orden The Bridge.

 1. 1. Breddning av samverkansbroar : En studie om förberedande åtgärder vid nyproduktion av samverkansbroar för att klara framtida körfältsökningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jacob Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Composite action; bridge; widening; concrete; steel; samverkan; bro; breddning; betong; stål;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to provide suggestions of how composite bridges with I-beams (steel beams and concrete slab connected via shear connectors) can be prepared during the construction phase to withstand a future widening. As a case study the project "Bridge over Kalix river in Kalix" has been used. LÄS MER

 2. 2. Differences in attitudes towards RP and GA: A study of Swedish university students with English as their L2

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Robert Vidén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to broaden our understanding of the attitudes Swedish university students hold towards RP and GA. Although several studies have been conducted on the topic, none have sought to describe the three components traditionally assumed in the mentalist approach to language attitudes. The present study aims to bridge this gap. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters beskrivning av möjligheterna att stödja beteendeförändring i digitala patientmöten : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikael Fant; Kristofer Kanth; [2019]
  Nyckelord :Behavioral medicine; e-health; experience; health action process approach; social cognitive theory; Beteendemedicinskt arbetssätt; e-hälsa; erfarenheter; health action process approach; socialkognitiv teori.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitala patientmöten ökar med visionen om ökad e-hälsa, det kan användas för att nå fler patienter och verka kompletterande till traditionell fysioterapi. Det finns lite information om digitala patientmöten med fokus på att kunna stödja beteendeförändring. LÄS MER

 4. 4. Retailing in the digital age : A cross-sectional survey of employees' attitudes toward digitalization

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Pernebrink; Adam El Azab; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; retail employees; attitudes; e-commerce; self-service systems;

  Sammanfattning : Digitalization is changing the world, and the retail industry is no exception. The new technologies are affecting retail in multiple ways to increase sales and customer satisfaction. This change is being observed in the physical stores as well as new online markets. LÄS MER

 5. 5. Titta där, en bro till : Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Natalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children`s working theory; engineering in preschool; technical system; younger childrens expressions; Barns arbetsteorier; teknik i förskolan; tekniska system; yngre barns uttryck;

  Sammanfattning : The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. LÄS MER