Sökning: "The Bridge"

Visar resultat 1 - 5 av 978 uppsatser innehållade orden The Bridge.

 1. 1. Retailing in the digital age : A cross-sectional survey of employees' attitudes toward digitalization

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Pernebrink; Adam El Azab; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; retail employees; attitudes; e-commerce; self-service systems;

  Sammanfattning : Digitalization is changing the world, and the retail industry is no exception. The new technologies are affecting retail in multiple ways to increase sales and customer satisfaction. This change is being observed in the physical stores as well as new online markets. LÄS MER

 2. 2. Port Conflict Supply Chain Disruptions A case study in an attempt to investigate the Gothenburg port-labour conflict from a manufacturing perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mehmed Kayello; Johan Morsten; [2018-07-02]
  Nyckelord :Port-Labour Conflict; Supply Chain Disruption; Mitigation Strategies; Export; Forestry industry;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Conflicting logics within the audit practice: a result of the new regulation regarding sustainability reporting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Michaela Larsson; Nathalie Persson; [2018-07-02]
  Nyckelord :audit practice; sustainability report; institutional logics; sustainability reporting; sustainability audit;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 4. 4. Förstärkning av betongbroar med Kolfiberkomposit

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nada Ahmed; Aziza Tashta; [2018]
  Nyckelord :Kolfiber; Förstärkning; kolfiberkomposit; Epoxi;

  Sammanfattning : Broar i Sverige är i behov av förbättringar, på grund av ökad trafik, ändrad funktion eller på grund nedbrytning. Det kan även ha uppstått fel under konstruktionen av bron som leder till att man senare behöver förstärka bron. LÄS MER

 5. 5. Kraftens biologi : En läsning av Hegels ”Kraft och förstånd” utifrån Leibniz organiska världsbild

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Wilhelm Tham; [2018]
  Nyckelord :Leibniz; Hegel; force; understanding; self-consciousness; biology; organicism; Leibniz; Hegel; kraft; förstånd; självmedvetande; biologi; organicism;

  Sammanfattning : This work seeks to trace the influence of G.W. Leibniz on G.W. LÄS MER