Sökning: "The Call to Adventure"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden The Call to Adventure.

 1. 1. Robinson Crusoe var också vilse : Barnlitteraturens utforskande av närmiljöer som reseberättelser

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :David Zander; [2020]
  Nyckelord :Reseberättelser; utforskande av närmiljöer; resor i barnlitteratur;

  Sammanfattning : Travel writing studies spans a vast section of literature from travel diaries to tales of explorations and fantastical adventure stories. One area that has been less examined by travel writing is children’s literature. LÄS MER

 2. 2. Äventyrslek i naturmark : ett idéförslag till en naturanpassad lekmiljö i Gustavsberg, Värmdö kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Junehag; [2017]
  Nyckelord :barn; äventyrslek; lekplats; lekmiljö; landskapsgestaltning;

  Sammanfattning : I en tid då våra städer förtätas allt mer och ”överblivna” naturområden nu ses som potentiella exploateringsområden, är det av extra stor vikt att även planera för barn och deras behov. Barn tränas fysiskt, men också mentalt av att leka ute. LÄS MER

 3. 3. CALL TO ADVENTURE: A comparison between the outsets of Bilbo Baggins and Frodo Baggins in J R R Tolkien’s The Hobbit and The Lord of the Rings

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Per Lundberg; [2016-03-02]
  Nyckelord :J.R.R. Tolkien; monomyth; Joseph Campbell; Call to adventure;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore and analyse two specific events in J.R.R. Tolkien’s Middle-earth mythology, namely the departures from Hobbiton of the two hobbits Bilbo Baggins and Frodo Baggins. LÄS MER

 4. 4. The Manifestation of Presential Space in Don Berry’s Trask

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Ella Therése Jörgne; [2012]
  Nyckelord :Don Berry; Trask; presential space; presential movement; trekking; Erwin Straus; Otto Bollnow; phenomenology;

  Sammanfattning : The essay is a phenomenological study of Don Berry’s novel Trask (1960), demonstrating that experiential priority is given in the text to what Erwin Straus and Otto Bollnow call presential [präsentisch] space. The investigation analyses the difference between two forms of such space. LÄS MER

 5. 5. Berättande i digitala spel : En undersökning av monomyten och dess gestaltning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Måns Billing; Jakob Lindh; [2012]
  Nyckelord :The Ordinary World; The Call to Adventure; monomyten; digitala spel; berättelsestrukturer;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker monomytens två inledande steg The Ordinary World och The Call to Adventure samt hur dessa kan gestaltas i digitala spel. Syftet är att få insikt i hur spelmediet kan använda sig av de här teorierna om berättelsestrukturer för att skapa mer engagerande upplevelser. LÄS MER