Sökning: "The Care of Young Persons Act"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden The Care of Young Persons Act.

 1. 1. Svensk behörighet vid omedelbara omhändertaganden enligt LVU i gränsöverskridande situationer inom EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrika Norén; [2018]
  Nyckelord :internationell privaträtt; internationell barnrätt; Bryssel II-förordningen; tvångsvård; omedelbara omhändertaganden; LVU; gränsöverskridande situationer; EU; barnkonventionen; rättighetsstadgan; kammarrätt; 2740-16;

  Sammanfattning : According to article 8 in the Brussels II regulation a Member State has jurisdiction in matters of parental responsibility over a child who is habitually resident in that State at the time the court is seised. This includes compulsory care of children by the State. LÄS MER

 2. 2. Tvång eller trygghet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Michelle Svantesson; Tijana Jovanovic; [2018]
  Nyckelord :Special powers; Care of Young Persons; juvenile coercive care; institutional care; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is about the special powers within Care of Young Persons (Special Provisions) Act (1990:52). The aim of the research was to study the staff’s attitude and experiences of using these special powers together with their attitude towards the governmental bill from March, 2018, regarding recommendations to changed powers within the Act of 1990. LÄS MER

 3. 3. De tvångsomhändertagna barnen : - LVU-domar i Västerbottens län 2013 och 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Pärnänen; Tina Myhrberg; [2018]
  Nyckelord :LVU; LVU-domar; Tvångsomhändertagning; Socialnämnden; Förvaltningsrätten; Domslut; Risker; Riskbedömning;

  Sammanfattning : Det här är en studie av LVU-domar i Västerbottens län. De studerade domarna utgörs av samtliga LVU-domar i Västerbottens län åren 2013 och 2017. Totalt omfattas studien av 241 domarna avseende 315 barn. Domarna är undersökta utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Ställföreträdarens roll i LVU-processen - En rättslig analys av barnrättsperspektivets inverkan på utvecklingen av ställföreträdarens roll igår, idag och imorgon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellinor Book; [2018]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; socialrätt; tvångsvård; ställföreträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate the development of the role as the legal representative of the child within the judicial process concerning The Care of Young Persons (Special Provisions) Act (LVU). The thesis will in this matter clarify the child’s prospect to exercise his or her right within this judicial process. LÄS MER

 5. 5. Den omhändertagna sexualiteten : En diskursanalys av hur flickors sexualitet konstrueras i förvaltningsrättsliga domar enligt §3 LVU

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Frida Skoogh; Isabelle Fast; [2018]
  Nyckelord :sexualitet; annat socialt nedbrytande beteende; LVU; socialkonstruktionism; feministisk kritisk teori; diskursanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa dokumentstudie är att med feministisk kritisk teori belysa hur flickors sexualitet konstrueras som en del av en problembild i förvaltningsrättsliga domar vid beslut om tvångsvård enligt §3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och specifikt enligt rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Studiens empiri består av domskälen i 17 rättsfall i första instans där flickorna i domarna är 15–18 år gamla. LÄS MER