Sökning: "The Da Vinci Code"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden The Da Vinci Code.

 1. 1. The Medieval Myth of The Holy Grail and its Resonance in Contemporary Popular Culture : A Reception Theory Analysis of The Da Vinci Code by Dan Brown

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Mythology; The Holy Grail; Reception theory; Reception history; Wolfgang Kemp; Dan Brown;

  Sammanfattning : This essay investigates why the Myth of the Holy Grail continue to occur within popular culture. Myths, tales and legends from ancient times have inspired authors throughout the centuries. The readers are not only served with a spectacular adventure, but the myths also contain messages with a moral and ethical guidance for us as beholders. LÄS MER

 2. 2. Robert Langdon's Hero's Journey : Reading the Novels of Dan Brown with the perspective of the Monomyth

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emma Klevskog; [2017]
  Nyckelord :Robert Langdon; Hero s Journey; Female Helpers; Dan Brown; Joseph Campbell; The Monomyth; The Da Vinci Code; Inferno; Angels and Demons; The Lost Symbol.;

  Sammanfattning : This essay investigates the characteristics of Robert Langdon and his female helpers in Dan Brown’s novels Angels and Demons, The Da Vinci Code, The Lost symbol and Inferno.  In each of these novels, the quests are always solved by a male-female team. LÄS MER

 3. 3. The state of translation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Arvid Dellien; [2010]
  Nyckelord :Da Vinci Code; translation analysis; Benjamin; Nida; Potter; Tolkien; Chinese; Translation; Lord of the Rings; western literature; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis investigates the translations of seven contemporary western works of literature into Chinese. The translations are analysed using the translation analysis method used by David van der Peet in his analysis of the translation of The Lord of The Rings into Chinese applying concepts and criteria formulated by the translation theorists Walter Benjamin, Eugene Nida and Paolo Bartolini. LÄS MER

 4. 4. CINEMA TO ATTRACT: TRAILERN : ETT ÅSKÅDLIGGÖRANDE AV TRAILERNS MARKNAD, HISTORIA OCH FUNKTION

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen

  Författare :Jens Dürhagen; [2007]
  Nyckelord :Trailers; history; market; function; American; global; filmstar; Post-interactive;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the American movie trailer particularly its history, marketing and functions, presented as an historical overview from the serials of the early 1910s to the trailers of today. A trailer from each decade of the twentieth- and twenty-first centuries is selected which represent typical trends and shows how trailers historically functioned, including their formal, generic differences. LÄS MER

 5. 5. The Da Vinci Code : En arketypisk saga : En djupstrukturell studie med didaktisk inriktning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Marie Fritz; [2005]
  Nyckelord :The Da Vinci Code; Strukturalism; Vladimir Propp; Northrop Frye; saga; arketyp;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att visa på likheten mellan Dan Browns The Da Vinci Code och sagans struktur, aktörer och handling, samt att påvisa romanens didaktiska möjligheter. Utifrån Vladimir Propps sagoteori och Northrop Fryes arketyper och historiska kategorisering samt ett studium av populärromanens likheter med sagan utifrån Ulla Lundqvists undersökning görs en strukturalistisk analys. LÄS MER