Sökning: "The Entertainment tax"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden The Entertainment tax.

 1. 1. Nöjesskattens betydelse för svensk nöjesindustri : En kartläggning av nöjesskatten och dess effekt på verksamheten Uddevalla Teater AB 1925-1939

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2019]
  Nyckelord :The Entertainment tax; excise tax; Nöjesskatt; nöjesskatten; nöjestillställningar; Uddevalla Teater AB; punktskatt;

  Sammanfattning : Hösten 1919 i Sverige tillsattes en skatt som skulle beskatta nöjestillställningar. Dess främsta uppgift var att indriva intäkter till kommunkassan. LÄS MER

 2. 2. A "fair balance" between intellectual property rights and other fundamental rights?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ieva Kisieliute; [2012]
  Nyckelord :EU law; intellectual property law; constitutional law; fundamental rights; balancing; copyright; entertainment industry; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Recent development of case law emphasises the need to strike a fair balance between intellectual property rights and other fundamental rights. In theory, balancing of various fundamental rights is not a new concept. LÄS MER

 3. 3. Kärlek som statsangelägenhet : En kvantitativ undersökning av tidningsartiklar publicerade under det kungliga bröllopet 2010

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Sofia Bressler; Maria Hermansson; [2010]
  Nyckelord :wedding; media; monarchy; Sweden; newspapers; royal family; investigating journalism; Daniel Westling; Kronprinssesan Victoria; critical review;

  Sammanfattning : 2010 was the year of the wedding between Sweden’s crown princess Victoria and Daniel Westling. Although the wedding was partly financed with tax payer’s money, the newspapers did not investigate it further. LÄS MER

 4. 4. Sustainable development in a rapid developing Casino destination : The case of Macau

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Anna Persson; [2008]
  Nyckelord :Sustainable development; Casino tourism; Rapid development; Macau;

  Sammanfattning : The casino industry has had a rapid development all over the world the last years, together with this a wide discussion concerning the sustainability of the destination has started. Has the casino industry developed goals concerning the social and economical sustainability?Macau is one of the world largest casino destinations and has been a gambling metropolis for over 140 years. LÄS MER