Sökning: "The European Convention of Human Rights"

Visar resultat 1 - 5 av 481 uppsatser innehållade orden The European Convention of Human Rights.

 1. 1. Det folkrättsliga skyddet av barns rätt till frihet från våld och skadliga sedvänjor : Skyddas barn på olika kontinenter olika väl?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rosenquist Emilia; [2023]
  Nyckelord :barns rättigheter; barnets rättigheter; mänskliga rättigheter; barnkonventionen; barnrättskommittén; regionala människorättssystem; afrikanska barnrättsstadgan; kroppslig bestraffning; kroppslig bestraffning av barn; barnäktenskap; våld mot barn;

  Sammanfattning : Violence and other harmful practices start early in children’s lives and take place in environments designed to ensure safety. In Africa, 40 percent of all girls are married before their 18th birthday and two out of three children in Latin America and the Caribbean are regularly subjected to violent discipline at home. LÄS MER

 2. 2. En symbolisk lagstiftning : En kritiskt diskursteoretisk utmaning av religionsfrihetens gränser och eventuell nytolkning av dess innebörd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Oskar Myrberg; [2023]
  Nyckelord :Runor; Nordiska motståndsrörelsen; Svenskarnas parti; Tyr-runan; Skräckhjälmen; Religionsfrihet; Yttrandefrihet.;

  Sammanfattning : The purpose of this critical discourse analysis study is to analyse Swedish and international legislation to determine if it is possible to restrict the use of religious symbols among extreme right movements. To contextualise the analysis material it is prudent to describe the rise and development of Nordic neo-paganism and its connections to extreme right movements. LÄS MER

 3. 3. Samvetsfrihet hos hälso- och sjukvårdspersonal vid abort och dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wilma Persson; Tilde Persson; [2023]
  Nyckelord :Abort; Dödshjälp; Samvetsfrihet; Religionsfrihet; Sjukvård; Diskriminering; Arbetsledningsrätt; Arbetsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är att undersöka huruvida samvetsfrihet finns i svensk rätt och i så fall hur den påverkar arbetsgivarens arbetsledningsrätt, arbetstagarnas arbetsskyldighet och patientens intresse av att få god vård om den åberopas av hälso- och sjukvårdspersonal. Frågeställningarna behandlar hur de rättsliga möjligheterna till samvetsfrihet ser ut för vårdpersonal idag och hur det skulle kunna se ut i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Yttrandefrihet och lojalitetsplikt inom ramen för den anställdes privatliv - En jämförande analys av arbetsgivarens möjlighet att sanktionera en arbetstagare inom privat respektive offentlig sektor till följd av ett agerande på fritiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellen Paulin; Lovisa Hansson; [2023]
  Nyckelord :Lojalitetsplikt; yttrandefrihet; fritid; internet; privatliv; Europakonventionen; arbetsrättsliga sanktioner.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A contract of employment comes with the assumption that both the employer and employee acts loyal towards one another. Furthermore, the use of internet has increased immensely during the last couple of years. LÄS MER

 5. 5. En symbolisk lagstiftning : En kritiskt diskursteoretisk utmaning av religionsfrihetens gränser och eventuell nytolkning av dess innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Oskar Myrberg; [2023]
  Nyckelord :Runor; Nordiska motståndsrörelsen; Svenskarnas parti; Tyr-runan; Skräckhjälmen; Religionsfrihet; Yttrandefrihet;

  Sammanfattning : The purpose of this critical discourse analysis study is to analyse Swedish and international legislation to determine if it is possible to restrict the use of religious symbols among extreme right movements. To contextualise the analysis material it is prudent to describe the rise and development of Nordic neo-paganism and its connections to extreme right movements. LÄS MER